• ประชุมชี้แจงแผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้า ถนนพัทยากลาง ถนนพัทยาสาย 3 และถนนสุขุมวิท ปี 2564 ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

  ประชุมชี้แจงแผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้า ถนนพัทยากลาง ถนนพัทยาสาย 3 และถนนสุขุมวิท ปี 2564 ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

  ประชุมชี้แจงแผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้า ถนนพัทยากลาง ถนนพัทยาสาย 3 และถนนสุขุมวิท ปี 2564 ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

  วันนี้ (26 มี.ค.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 242 นายภูวเดช ชุตินันทกุล รองผู้จัดการการไฟฟ้าเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมชี้แจงแผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยากลาง ถนนพัทยาสาย 3 และถนนสุขุมวิท ปี 2564 ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 โดยมี
  นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้
  ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดแผนงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดินเมืองพัทยา แผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยากลาง ถนนพัทยาสาย 3 และถนนสุขุมวิท ปี 2564 แนวทางการรื้อถอนสายไฟสื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคการใช้รถใช้ถนนของประชาชน และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตามนโยบายของเมืองพัทยา เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4309306569080054/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150