• โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เปิดบ้านวิชาการ โครงงานบูรณาการ “นวัตกรน้อยรักสุขภาพ”

  โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เปิดบ้านวิชาการ โครงงานบูรณาการ “นวัตกรน้อยรักสุขภาพ”

  โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เปิดบ้านวิชาการ โครงงานบูรณาการ “นวัตกรน้อยรักสุขภาพ”

  วันนี้ (26 มี.ค. 64) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ โครงงานบูรณาการ “นวัตกรน้อยรักสุขภาพ” โดยมีนายมนตรี กาญจนภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) พร้อมนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ พร้อมทั้งร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ภายในงานอย่างคึกคัก

  งานเปิดบ้านวิชาการ โครงงานบูรณาการ “นวัตกรน้อยรักสุขภาพ” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของครูและผู้เรียนให้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ รวมทั้งพัฒนาความสามารถไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในสังคมต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4308979662446078&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150