• TCEB จับมือพันธมิตรจัดสัมมนาออนไลน์ GMS LOGISTICS FORUM สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนหลังวิกฤตโควิด – 19 คลี่คลายลง โดยดึงงาน MICE ระดับโลกลงพื้นที่ EEC

  TCEB จับมือพันธมิตรจัดสัมมนาออนไลน์ GMS LOGISTICS FORUM สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนหลังวิกฤตโควิด – 19 คลี่คลายลง โดยดึงงาน MICE ระดับโลกลงพื้นที่ EEC

  TCEB จับมือพันธมิตรจัดสัมมนาออนไลน์ GMS LOGISTICS FORUM สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนหลังวิกฤตโควิด – 19 คลี่คลายลง โดยดึงงาน MICE ระดับโลกลงพื้นที่ EEC

  วันนี้ (25 มี.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอมารี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ (TCEB) พร้อมด้วยนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ร่วมเปิดสัมมนาออนไลน์ GMS LOGISTICS FORUM สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนหลังวิกฤตโควิด – 19 คลี่คลายลง โดยดึงงาน MICE ระดับโลกลงพื้นที่ EEC โดยมี ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลงานบริหารสถาบันฯลุ่มน้ำโขง และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และพลังงาน กลุ่มสมาชิกสสปน. นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนประจำภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน./ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พร้อมกลุ่มสมาชิก สสปน. แขกผู้เกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นักลงทุนทั่วโลกเกิดการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนจากเดิม เกิดการชะลอการลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โครงการประชุมสัมมนานานาชาติ GMS Logistics Forum เกิดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งจากในประเทศและประเทศกลุ่ม GMS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนานาชาติและงานแสดงสินค้าของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของภูมิภาค GMS

  นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) กล่าวถึงโครงการนี้ว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้กลไกไมซ์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในช่วงวิกฤติโควิด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จึงได้ร่วมมือกันกับพันธมิตรจัดงาน GMS LOGISTICS FORUM ขึ้น ณ เมืองพัทยา จ. ชลบุรี เพื่อใช้งานดังกล่าวเป็นเวทีในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในอนาคตของ 4 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อันประกอบด้วยอุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมเดินเรือ อุตสาหกรรมรถไฟและระบบราง และอุตสาหกรรมรถขนส่งระหว่างประเทศ อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการสร้างและดึงงาน EVENT ระดับโลกในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อาทิงาน THAILAND INTERNATIONAL AIR SHOW 2023 มาจัดยังพื้นที่ EEC ผ่านโครงการ Thailand Login Event ของ TCEB เพื่อเป็นการตอกย้ำให้พื้นที่ EEC ยังคงเป็นศูนย์กลางด้านการเชื่อมโยงของการขนส่งทางอากาศ ทางน้ำ ทางรางและทางบกของภูมิภาค GMS ภายหลังจากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 คลี่คลายต่อไป
  สำหรับงานสัมมนา GMS LOGISTICS FORUM ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในรูปแบบของ Hybrid ซึ่งมีการถ่ายทอด Online ให้ผู้ประกอบการได้รับชมตลอดทั้งงาน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมกลไกการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคและของโลกอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงจัดให้มีช่องทางการเจรจาจับคู่ทางการค้าการลงทุนผ่านช่องทาง Online ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของภูมิภาค GMS ด้วย

  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อทำการเจรจาจับคู่ทางการค้าและเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาได้ฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ www.logisticsgms.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4305801889430522&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150