• ปิดเกมส์การแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564

  ปิดเกมส์การแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564

  ปิดเกมส์การแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564

  วันนี้ (28 มี.ค. 64) เวลา 18.00 น. นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564 โดยมีนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ ประธานสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมพิธีปิดและมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันแต่ละรายการ ณ ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

  เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมกีฬาวินด์เชิร์ฟแห่งประเทศไทย และสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โควิด – 19 ของจังหวัดชลบุรีคลี่คลายลง ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเมืองพัทยา สร้างเสริมพลานามัยที่ดีแก่เยาวชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างโอกาสให้นักกีฬาวินด์เชิร์ฟ นักกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ให้ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
  สำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ มีดังนี้
  Pattaya Internationnal Windsurfing Cup 2021 (Event1)
  Junior 5 / Beginner U 17 WO

  1. ด.ช.พิภพ ไชยมาตย์
  2. ด.ช.อัครเดช สุขขุนทด
  3. ด.ช.เสกศักดิ์ ช่างหนอง

  Junior 5.7 (ช.) Beginner U 17 M

  1. ด.ช.กมลศิลปิ ขุนนาค
  2. ด.ช.วิรากานต์ พมเย็น
  3. ด.ช.วุฒิชัย สนธิ์รักษา

  Junior 5.7 (ญ) เทคโน หญิง

  1. ด.ญ.ดารินทร์ มีสะอาด
  2. ด.ญ.ปนัสยา เอี่ยมพลอย

  Foil (เยาวชน) เทคโน ชาย

  1. ด.ช.ภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ
  2. ด.ช.ศุทธวีร์ ยอดวิไล
   3 ด.ช.วิทวัส เลิศล้ำ

  Foil (Woman)

  1. น.ส อธิชา หอมระรื่น
  2. น.ส.ศิริพร แก้วดวงงาม
  3. น.ส.ชลชญา จุ่นทองหลาง

  Foil (Man)

  1. นายกิตติศักด์ สมิท
  2. นายมนตรี เผือกผ่อง
  3. นายเจษฎา สกุลแฟง

  PATTAYA SUP FUN RACE 2021
  รุ่น 200 M (ช.) เยาวชน
  อันดับที่ 1 ด.ช.ฉัตรชัย ปราคำศรี วรินธารา จ.อุบลราชธานี
  อันดับที่ 2 ด.ช.ภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ
  อันดับที่ 3 นายธนวัฒน์ พรรณมณี ALPHA

  รุ่น 200 M (ญ.) เยาวชน
  อันดับที่ 1 ด.ญ.นิชา ตรีสิทธิคุณ ALPHA
  อันดับที่ 2 ด.ญ.วราภรณ์ ไพรสิริเวช ALPHA
  อันดับที่ 3 ด.ญ.ปนัสยา เอี่ยมพลอย สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ

  รุ่น 2KM (ช.) ( กฤษณะ บุญสวัสดิ์ )
  อันดับที่ 1 นายเด่นชัย เรืองเกษม สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ
  อันดับที่ 2 นายสุวิชา เข็มเพ็ชร Sup Sattahip
  อันดับที่ 3 นายธีริน อินทนพ

  รุ่น 2KM (ญ.)
  อันดับที่ 1 ด.ญ.นิชา ตรีสิทธิคุณ ALPHA
  อันดับที่ 2.นางสาวสุทัตตา โบราณ
  อันดับที่ 3 ด.ญ.วราภรณ์ ไพรสิริเวช ALPHA

  รุ่น 4KM (ช.)
  อันดับที่ 1 นายนพดล สังข์ถ่วง NEEGREE SUP
  อันดับที่ 2 นายเอก บุญสวัสดิ์ สมาคมก็ฬาวินด์เซิร์ฟ
  อันดับที่ 3 นายสุขจิตต์ ไชยชมภู

  รุ่น 4KM (ญ.)
  อันดับที่ 1 นางสาวศิริพร แก้วดวงงาม สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ
  อันดับที่ 2 นางสาวเตือนใจ ระทิพย์ ALPHA
  อันดับที่ 3 นางสาวอริชา หอมระรื่น สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ

  รุ่น 4KM (ช.) 40+
  อันดับที่ 1 นายภานุชัย รวมทรัพย์
  อันดับที่ 2 นายจตุพล คำอ้าย
  อันดับที่ 3 นายเสกสรร ขุนทอง สมาคมกีฬาวินด์เชิร์ฟ

  รุ่น 4KM (ญ.) 40+
  อันดับที่ 1 นางสาวอนงค์ ศรีจันทร์
  อันดับที่ 2 นางสาววิล้มพร ภู่โชติ
  อันดับที่ 3 Mari Ellery

  รุ่น 8KM (ช.)
  อันดับที่ 1 นายจิตตกร สีวังราช สตาร์บอร์ด
  อันดับที่ 2 ว่าที่ร.ต.สันทัศน์ มิ่งวงษ์ยาง Sup Zero
  อันดับที่ 3 นายกิตติศักด์ สมิท สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ

  รุ่น 8KM (ญ.)
  อันดับที่ 1 นางสาวชลชญา ทองหลาง สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ
  อันดับที่ 2 นางสาวพุทธรักษา นีกรี ALPHA
  อันดับที่3 นางสาวสิรินทิพย์ ไทรทอง เดอะวิลล่า นนทบุรี

  ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจากการได้รับชมการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ กีฬากระดานยืนพาย (SUP) รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับทราบมากยิ่งขึ้น

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4318200011524043&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150