• เปิดฉากการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564

  เปิดฉากการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564

  เปิดฉากการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564

  วันนี้ (27 มี.ค. 2564) เวลา 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564 โดยมีนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ ประธานสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดการแข่งขัน ซึ่งมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาและนันทนาการ พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดและชมการแข่งขัน ณ ลานกีฬาทางน้ำ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

  เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมกีฬาวินด์เชิร์ฟแห่งประเทศไทย และสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โควิด – 19 ของจังหวัดชลบุรีคลี่คลายลง ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเมืองพัทยา สร้างเสริมพลานามัยที่ดีแก่เยาวชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างโอกาสให้นักกีฬาวินด์เชิร์ฟ นักกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ให้ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แบ่งการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ ออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย

  1. เยาวชน ชาย อายุไม่เกิน 17 ปี
  2. เยาวชน หญิง อายุไม่เกิน 17 ปี
  3. techno 293 ทั่วไปชาย
  4. techno 293 ทั่วไปหญิง
  5. ไอคิวฟอยด์ ทั่วไปชาย
  6. ไอคิวฟอยด์ ทั่วไปหญิง
   และสำหรับกีฬาพายบอร์ด (SUP) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ประเภท ประกอบด้วย
  7. ทั่วไปชาย ระยะทาง 2 กิโลเมตร
  8. ทั่วไปหญิง ระยะทาง 2 กิโลเมตร
  9. ทั่วไปชาย ระยะทาง 4 กิโลเมตร
  10. ทั่วไปหญิง ระยะทาง 4 กิโลเมตร
  11. ทั่วไปชาย (40 ปี ขึ้นไป) ระยะทาง 8 กิโลเมตร
  12. ทั่วไปหญิง (40 ปี ขึ้นไป) ระยะทาง 8 กิโลเมตร
  13. ทั่วไปชาย มาราธอน
  14. ทั่วไปหญิง มาราธอน
   สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ใช้งบประมาณจากเมืองพัทยา โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาวินด์เชิร์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา จัดส่งบุคลากรมาช่วยในการจัดการแข่งขันและตัดสิน เพื่อให้การแข่งขันมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎกติกา ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจากการได้รับชมการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ กีฬากระดานยืนพาย (SUP) รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับทราบมากยิ่งขึ้น
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4312734555403922/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150