• ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7/2564 ถนนพัทยาใต้

  ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7/2564 ถนนพัทยาใต้

  ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7/2564 ถนนพัทยาใต้

  วันนี้ (29 มี.ค.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 251 นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมติดตามงาน ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7/2564 ถนนพัทยาใต้ โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีนายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ฯ ในครั้งนี้

  ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงรายละเอียดถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ที่ผ่านมา โดยมีขั้นตอนและความคืบหน้าการดำเนินงานตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้
  1.พิจารณาขออนุญาตส่งแบบก่อสร้างบ่อพักสายโครงการวางท่อระบบร้อยสายสื่อสารใต้ดิน บริเวณถนนพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย 2 ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การดำเนินของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(CAT) เดิม
  2.พิจารณาติดตามความคืบหน้างานวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การดำเนินของบริษัท ที.โอ.ที. จำกัด (มหาชน) (TOT) เดิม บริเวณถนนพัทยาเหนือ, ถนนพัทยากลาง, ถนนสุขุมวิทพัทยากลาง – ใต้และถนนพัทยาสาย 3
  3.ติดตามการดำเนินการก่อสร้างท่อการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเมืองพัทยา บริเวณถนนพัทยาใต้, เขตเมืองพัทยา
  4.พิจารณาติดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาบริเวณถนนพัทยาใต้ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าใต้ดิน

  ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับฟังรายละเอียดจากการนำเสนอแล้ว รับทราบว่าสาเหตุจากการดำเนินการล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานอื่น เช่น ไฟฟ้า ประปา และเมืองพัทยา ไม่สามารถดำเนินการปูพื้นผิวทางเท้าคืนสภาพเดิมได้ เนื่องจากยังนำสายสื่อสารลงดินไม่แล้วเสร็จ และเห็นควรให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ภายใต้การดำเนินของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(CAT) เดิม และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การดำเนินของบริษัท ที.โอ.ที. จำกัด (มหาชน) (TOT) เดิม รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้การไฟฟ้าที่จะทำการรื้อถอนเสาไฟในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ และส่วนงานอื่นๆดำเนินการต่อไปได้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150