• ประชุมประชาสัมพันธ์และเสนอแนวความคิดการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในโครงการงานศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแสม และจุดชมวิว บริเวณลานกีฬาร่มร่อน เขาหาดตาแหวน เกาะล้าน

  ประชุมประชาสัมพันธ์และเสนอแนวความคิดการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในโครงการงานศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแสม และจุดชมวิว บริเวณลานกีฬาร่มร่อน เขาหาดตาแหวน เกาะล้าน

  ประชุมประชาสัมพันธ์และเสนอแนวความคิดการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในโครงการงานศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแสม และจุดชมวิว บริเวณลานกีฬาร่มร่อน เขาหาดตาแหวน เกาะล้าน

  เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมประชาสัมพันธ์และเสนอแนวความคิดการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในโครงการงานศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแสม และจุดชมวิว บริเวณลานกีฬาร่มร่อน เขาหาดตาแหวน เกาะล้าน โดยมีนายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน เข้ารับฟัง ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัท AXLThailand นำเสนอรูปแบบโครงการฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเสนอแนวความคิดและรับฟังข้อคิดเห็นแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หาดแสม และจุดชมวิวบริเวณลานกีฬาร่มร่อน เขาหาดตาแหวน เกาะล้าน ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สร้างแรงดึงดูดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และพื้นที่ส่วนธรรมชาติและชุมชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจะสรุปผลการประชุมประชาสัมพันธ์ และข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมนำเสนอที่ได้รับในครั้งนี้ นำเสนอให้กับเมืองพัทยาพิจารณา และจัดทำสรุปแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape lmprovement Plan) พื้นที่หาดแสม และจุดชมวิวลานกีฬาร่มร่อน เขาหาดตาแหวน ก่อนจัดทำแบบขยายรายละเอียด (Detailed Design) ของโครงการต่อไป
  ประชุมประชาสัมพันธ์และเสนอแนวความคิดการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในโครงการงานศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแสม และจุดชมวิว บริเวณลานกีฬาร่มร่อน เขาหาดตาแหวน เกาะล้าน
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4326455854031792&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150