• เมืองพัทยาลงนามบันทึกข้อตกลงจัดทำโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่​ในชุมชน

  เมืองพัทยาลงนามบันทึกข้อตกลงจัดทำโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่​ในชุมชน

  เมืองพัทยาลงนามบันทึกข้อตกลงจัดทำโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่​ในชุมชน

  วันนี้ (31 มี.ค.64)​ เวลา 10:00 น นาย มาโนช​ หนองใหญ่​ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่​ ประจำปี 2554 และการบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ระหว่างประธานชุมชนกับเมืองพัทยา โดยมีนายเฉลิมพล​ ผลลูกอินทร์​ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา​ ร้อยตำรวจเอกหญิงพรพนา โชคไทย​ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ​ ผู้แทนชุมชนทั้ง​ 42​ ชุมชน​ เข้าร่วมประชุมฯ​ ณ​ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข​ ซอยบัวขาว

  ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข​ สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา​ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา เพื่อจัดทำโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่​ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยในวันนี้เมืองพัทยาจึงได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ​ 42​ ชุมชน​ ในการดำเนินงานโครงการฯ​ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ​ ป้องกันโรคแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง​ ลดความแออัด​ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมารับบริการยังโรงพยาบาล ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลที่ใกล้ชิดให้มีสุขภาพที่ดี
  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนๆละ1ครั้ง​ ใน​ 4 พื้นที่​ ประกอบด้วยศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบุญกาญจนา วัดหนองใหญ่​ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) และ เกาะล้าน ทั้งนีัจะมีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง​แก่ประชาชน​ และให้บริการด้านสาธารณสุข​อื่นๆ เช่นตรวจรักษาโรคทั่วไป​ จ่ายยา​ เอ็กซเรย์ปอด​ ตรวจกรุ๊ปเลือด​ แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย​ การให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค​ ตรวจคัดกรองสุขภาพ​ การให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม​ ตรวจวัดค่าสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ประชาชน เป็นต้น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสาธารณสุข​ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150