• เมืองพัทยาเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน อายุ 7-15 ปี เข้าอบรมกิจกรรมนันทนาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564

  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน อายุ 7-15 ปี เข้าอบรมกิจกรรมนันทนาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564

  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน อายุ 7-15 ปี เข้าอบรมกิจกรรมนันทนาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564

  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จัดอบรมกิจกรรมนันทนาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 ให้กับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 7-15 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา (ฟุตบอล,ฟุตซอล,วอลเลย์บอล,ว่ายน้ำ,เทควันโด,กระดานยืนพาย,เทสนิสชายหาด) ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา และโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
  1.ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ใบ พร้อมกับใบสมัคร
  2.หนังสือใบอนุญาตจากผู้ปกครอง
  3.รับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ละประเภท จำนวนตามที่กำหนด

  สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 038-253232 (ในวันเวลาราชการ)

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4323751934302184/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150