• ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน บูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2564

  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน บูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2564

  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน บูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2564
  วันนี้ (1 เม.ย. 64) เวลา​ 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2564 โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานเกิดการบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ในปัจจุบัน เกิดการพัฒนาก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และเหมาะสำหรับนครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานอย่างยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน ภายใต้นโยบาย “Neo Pattaya” พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน โดยมีพันธกิจสำคัญ คือ การยกระดับให้การบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4329500153727362/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150