• เมืองพัทยาจัดประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่

  เมืองพัทยาจัดประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่

  เมืองพัทยาจัดประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่

  วันนี้​ ( 2​ เม.ย.64)​ เวลา​ 10.00​ น. นายมาโนช​ หนองใหญ่​ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่​ โดยมีนางวิไลวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด​และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ​ ห้องประชุมตากสิน​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด​ ได้ให้ความสำคัญกับแนวทาง“ชุมชนดูแลชุมชน” โดยอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่​ ที่เป็นบุคคลใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด​ และมีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย​ ตลอดจนมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรี่โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญยาเสพติดและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติด​ เรื่องการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการเลิกบุหรี่มาแล้วนั้น​ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่เป็นอย่างดี​ การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดใช้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามาร่วมมือกันในการลดผู้เสพยาเสพติดให้ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น​ สามารถกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปสู่วงจรเดิมอีก

  ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด​ ส่วนควบคุมโรค​ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาจึงได้จัดการประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเซี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่​
  โดยได้รับเกียรติจาก​ ดาบตำรวจ​จิณณะ สอนอุ่น​ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา​ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะทำงานและอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่​ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในภาคประชาชนพร้อมกับเชิญชวนและสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนได้ตระหนักและปรับเปลี่ยนทัศนคติ​ หันมาลด​ ละ​ เลิก​ สารเสพติดและบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150