• ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 และโรงเรียนเมืองพัทยา 7

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 และโรงเรียนเมืองพัทยา 7

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 และโรงเรียนเมืองพัทยา 7

  วันนี้ (5 เม.ย.64) เวลา 10.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 และโรงเรียนเมืองพัทยา 7 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  โดยในที่ประชุมได้หารือในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) และโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) และการเตรียมความพร้อมนำร่องพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เป็นแห่งแรกตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ คณะที่ 13
  ทั้งนี้จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อตั้งคณะทำงานในการดำเนินงานต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150