• รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (ถนนพัทยาใต้) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว

  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (ถนนพัทยาใต้) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว

  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (ถนนพัทยาใต้) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว

  วันนี้ (7 เม.ย. 64) เวลา 10.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (ถนนพัทยาใต้) โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ผู้แทนจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณถนนพัทยาใต้ เพื่อกำชับการเก็บวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเร่งคืนสภาพผิวการจราจร ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวก และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างตามจุดต่างๆ ที่มีการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะถนนพัทยาใต้ ที่ได้เน้นย้ำ ทั้ง 3 หน่วยงาน อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ระบบสายสื่อสารต่างๆ เพื่อบูรณาการดำเนินงานพร้อมกัน เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร
  เบื้องต้นการดำเนินงานก่อสร้างของแต่ละหน่วยงาน มีกำหนดระยะเวลาตามสัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา สัญญาครบเดือนพฤษภาคม บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) สัญญาครบเดือนสิงหาคม และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา สัญญาใกล้เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้มอบหมายและเน้นย้ำทั้ง 3 หน่วยงานให้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมๆ กัน และไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  ในการนี้นายกเมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจเร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ระบบสายสื่อสารต่างๆ ดำเนินงานไปพร้อมๆ กัน และเป็นไปตามงวดงานที่กำหนดอุปกรณ์การก่อสร้าง และการดำเนินการก่อสร้างบนผิวการจราจรทางเท้าที่กีดขวางการจราจร และทางเท้า เพื่อให้ผู้รับเหมาปรับพื้นที่ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในช่วงหยุดสงกรานต์นี้

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4347627895247921/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150