• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

  วันนี้ (5 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับนายถาวร หัสสา ปลัดเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ และคณะ จำนวน 50 คน พร้อมบรรยายเรื่องจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ด้วยเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการสร้างทีมในองค์กรให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี มีเป้าหมายร่วมกันลดปัญหาข้อขัดแย้ง รู้จักการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน สร้างทีมให้ประสบความสำเร็จเพื่อเสริมความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการบริหารจัดการขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เห็นว่าเมืองพัทยามีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี จึงได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงาน เรื่อง จัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และความรู้ นำไปใช้พัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4341664462510931&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150