• Monthly Archives: Ҥ 2021

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) มีคุณภาพอากาศดีมาก สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) มีคุณภาพอากาศดีมาก สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
  รายงานสภาพอากาศในเขตเมืองพัทยา (บริเวณแยกพัทยากลาง) ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 11.0 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 0 -25 (สีฟ้า) คุณภาพอากาศดีมากเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว เกาะติดทุกสถานการณ์เมืองพัทยา แอด Line@ ที่ prpattaya เข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว คุณและโลกจะไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4517250124952363&id=259115847432500

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) มีคุณภาพอากาศดีมาก สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) มีคุณภาพอากาศดีมาก สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
  รายงานสภาพอากาศในเขตเมืองพัทยา (บริเวณแยกพัทยากลาง) ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 17.9 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 0 -25 (สีฟ้า) คุณภาพอากาศดีมากเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว เกาะติดทุกสถานการณ์เมืองพัทยา แอด Line@ ที่ prpattaya เข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว คุณและโลกจะไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4507635562580486&id=259115847432500

  เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 3 รูปแบบ

  เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 3 รูปแบบ

  ด้วยคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดซลบุรี มีมติเป็น
  เอกฉันท์เห็นชอบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 3 รูปแบบเรียงลำดับตามความเหมาะสมและมอบหมายให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีประกาศ ประชาสัมพันธ์ตามระเบียบ
  คุณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 13 วรรคสอง (ง) ต่อไป

  ท่านสามารถดูรายละเอียด รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 รูปแบบ ดังนี้

  โดยสามารถดาวโหลดแบบฟร์อมการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้ที่ : pattaya.go.th/document/การแบ่งเขตเลือกตั้ง/การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง/4.pdf

  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะในการแบ่งเขตเลือกตั้ง สามารถทำหนังสือแล้วส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี
  โดยมี 3 ช่องทางที่สะดวกที่สุด ดังนี้

  1. ทางไปรษณีย์ถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เลขที่ 339 ถนนนารถมนตเสวี 1 ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000  (โดยถือตราประทับไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ)
  2. ทางโทรสารหมายเลข 0 3846 7155 และ 0 38467892
  3. ทางอีเมล์ chonburi@ect.go.th หรือทางไลน์ ID 08 5262 2431

  ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่อาคาร 1 ชั้น 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา และสามารถส่งหรือร่วมแสดงความคิดได้ภายในสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศหรืออย่างช้าภายใน วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30  น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมหมายเลขโทรศัพท์โทรสาร 0 3846 7155 ในวันและเวลาราชการ


  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เมื่อวันที่ 20-21 พ.ค.ที่ผ่านมา

  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เมื่อวันที่ 20-21 พ.ค.ที่ผ่านมา
  วันนี้(27 พ.ค.64) เวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุงเป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนซิโนแว็กซ์ เข็มที่ 2 ในระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน นี้ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอบางละมุง

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4505057219504987/?d=n

  อีสท์วอเตอร์ มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 จำนวน 1,000 ชุด ให้กับเมืองพัทยา

  อีสท์วอเตอร์ มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 จำนวน 1,000 ชุด ให้กับเมืองพัทยา
  วันนี้ (25 พ.ค.64) เวลา 10.00 น.นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยารับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 จำนวน 1,000 ชุด (ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา น้ำดื่ม และข้าวสาร) จากนางสาวบงกช เหมือนส่อน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่พัทยา โดยมีนายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4505063219504387/?d=n

  บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบอาหารกระป๋องและขนม จำนวน 450 ชุด ให้กับเมืองพัทยา

  บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบอาหารกระป๋องและขนม จำนวน 450 ชุด ให้กับเมืองพัทยา
  เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
  วันนี้ (27 พ.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา รับมอบอาหารกระป๋องและขนม จำนวน 450 ชุด จาก นางเพ็ญศรี สีบสุวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบให้กับเมืองพัทยา เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยมีนายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4505066589504050/?d=n

  เมืองพัทยาลงพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก​ฯ​ 2​ แห่งและห้องสมุดประชาชน ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดให้ได้มาตรฐาน

  เมืองพัทยาลงพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก​ฯ​ 2​ แห่งและห้องสมุดประชาชน ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดให้ได้มาตรฐาน

  วันนี้​ (27 พ.ค.64)​ เวลา​ 09.00​ น.นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล​ พระอารามหลวง และห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา เพื่อสรุปความจำเป็นเรื่องการพัฒนาเร่งด่วนในการพัฒนาปรับปรุง​ จากการลงพื้นที่ในวันนี้​ทั้งในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล​ พระอารามหลวง และห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา​ พบว่ามีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงเรื่องสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้สำรวจนำเสนอต่อผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป


  ประชุม Pattaya Moves On เตรียมพร้อมรองรับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้าย

  ประชุม Pattaya Moves On เตรียมพร้อมรองรับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้าย

  วันนี้ 25 พ.ค.64 (เวลา 13.30 น.) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุม pattaya move on โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน. หรือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) Thailand Convention & Exhibition Bureau หรือ TCEB นายขจรเดช อภิชาตตรากุล ผอ.ททท. สำนักงานพัทยา นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาได้เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง SOP (Standard Operation Procedures) ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.ผ่านระบบ Join Zoom Meeting เพื่อหารือแนวทางการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายของรัฐบาล โดยในวันนี้ได้มีประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงาน Pattaya Moves On และ(ร่างฉบับที่ 1) โดย ททท.สำนักงานพัทยา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเดินหน้าต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4498857183458324/?d=n

  ประชุมหารือวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เมืองพัทยา

  ประชุมหารือวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เมืองพัทยา

  วันนี้ (25 พ.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เมืองพัทยา โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาด้านยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย รองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน คณะที่ปรึกษา เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ที่ผ่านมาหลังจากที่อำเภอบางละมุงร่วมกับเมืองพัทยาให้บริการวัคซีนโควิด-19 กับประชาชน เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยกระจายวัคซีนไปยังสถานที่ๆ ได้จัดรองรับไว้รวม 5 แห่ง อาทิ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง ซึ่งพบว่ามีประชาชนที่มีสิทธิ์ และผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนที่อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยาจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนที่วอล์คอินไม่รับการฉีดวัคซีน
  โดยในวันนี้เป็นการหารือเพื่อรับทราบปัญหา และเตรียมความพร้อมในการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ล็อตใหม่ เร็วนี้ๆ สำหรับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ โรงพยาบาลท้องถิ่น ชุมชน และ อสม. ให้รับการฉีดตามลำดับแต่หากวัคซีนที่เข้ามาล็อตใหม่นี้เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ให้พิจารณาให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคประจำตัว อาทิ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคไตเรื้อรัง 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคมะเร็ง6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วน นอกจากนี้ได้เตรียมวางแผนการดำเนินการป้องกันและฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้ 2 ด้าน คือ

  1. ด้านการป้องกันการแพร่ระบาด โดยการจัดสรร ให้บริการฉีดวัคซีน 5 กลุ่ม ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มอาชีพเสี่ยง อาทิ พนักงานขับรถสาธารณะ ครู และอื่นๆ บางส่วน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สำหรับกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มผู้อายุตกค้าง กลุ่ม 7 โรคเสี่ยง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง
  2. ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เบื้องต้นได้แบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็นเฟส เพื่อเตรียมเปิดเมือง ทั้ง 5 จังหวัด คือ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เชียงใหม่ และชลบุรี (พัทยา) เพื่อเตรียมเปิดเมืองรับการท่องเที่ยว
   ซึ่งในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการนายกเมืองพัทยาดำเนินการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลท้องถิ่น ชุมชน และ อสม. เพื่อจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตรงตามเป้าหมายให้มากที่สุดต่อไป
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4498772686800107&id=259115847432500

  ประชุมหารือเร่งรัดเตรียมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ โรงเรียนเมืองพัทยา ให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ​ มีสภาพแวดล้อมที่ดี

  ประชุมหารือเร่งรัดเตรียมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ โรงเรียนเมืองพัทยา ให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ​ มีสภาพแวดล้อมที่ดี

  วันนี้​ (25 พ.ค.64)​ เวลา 13.00 น. ณ​ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสุกุมล​ คุณปลื้ม​ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาด้านยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เป็นประธานประชุมหารือเร่งรัดเตรียมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ โรงเรียนเมืองพัทยา ให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ​ มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาและสรุปรายละเอียดการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน ทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อพิจารณางบประมาณในการดำเนินงานต่อไป.

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4498751016802274/?d=n

  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150