• Monthly Archives: Զع¹ 2021

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการทาสีบนสะพานและดูการก่อสร้างลานกีฬาพัทยาใต้ สะพานแหลมบาลีฮาย​

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการทาสีบนสะพานและดูการก่อสร้างลานกีฬาพัทยาใต้ สะพานแหลมบาลีฮาย​
  เมื่อวันที่ ( 29 มิ.ย.64) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการทาสีสะพานและดูการก่อสร้างลานกีฬาพัทยาใต้ สะพานแหลมบาลีฮาย

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4604212692922772/?d=n

  เมืองพัทยาจัดอบรม “บุคลิกภาพในงานราชการ และศิลปะการวางตนของคนทำงานในองค์กร”

  เมืองพัทยาจัดอบรม “บุคลิกภาพในงานราชการ และศิลปะการวางตนของคนทำงานในองค์กร”

  วันนี้ (30 มิ.ย. 64) เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรม “บุคลิกภาพในงานราชการ และศิลปะการวางตนของคนทำงานในองค์กร” ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานในสังกัดสำนักปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีว่าที่ ร.อ.ธนกฤต สิรินปัญญาโสภณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรอบรมเสริมความรู้ให้แก่ พนักงานในสังกัดสำนักปลัดเมืองพัทยา ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสำนักปลัดเมืองพัทยาได้เห็นปัญหา
  เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักปลัดในโอกาสต่างๆ ที่ยังไม่ถูกต้องและยังไม่เหมาะสมเมื่อร่วมงานในพิธีต่างๆ ที่สำคัญ กรณีมีการสวมหมวก มักจะเจอปัญหา เช่น สวมหมวกไม่ถูกต้องและไม่สวยงาม เมื่อเจอผู้ใหญ่ควรทำความเคารพแบบไหน หรือหากต้องถอดหมวกจะต้องถือหมวกอย่างไร แต่งเครื่องแบบเต็มยศควรประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างไรให้ถูกต้อง สวยงาม ให้มีเกียรติ สุภาพสตรีติดเครื่องราชตำแหน่งใดให้ถูกต้อง
  รวมถึงตำแหน่งถือพาน พุ่มเงิน พุ่มทอง ควรถือ และวางอย่างไร
  ทั้งนี้ให้พนักงานในสังกัดสำนักปลัดเมืองพัทยา มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปฎิบัติตนได้ถูกและเหมาะสมต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4604192512924790/

  ประชุมผู้ประกอบการ Sea Walker เพื่อรับทราบแนวทางระเบียบของหลักเกณฑ์การกำหนดพื้นที่ประกอบกิจกรรม

  ประชุมผู้ประกอบการ Sea Walker เพื่อรับทราบแนวทางระเบียบของหลักเกณฑ์การกำหนดพื้นที่ประกอบกิจกรรม

  วันนี้ (29 มิ.ย. 64) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธาน ประชุมผู้ประกอบการ Sea Walker เพื่อรับทราบแนวทางระเบียบของหลักเกณฑ์การกำหนดพื้นที่ประกอบกิจกรรม โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ Sea Walker หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อรับทราบระเบียบและรายละเอียด (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดพื้นที่ประกอบกิจกรรมฯ โดยจะรวบรวมรายละเอียดในที่ประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณา เป็นระเบียบและข้อบัญญัติของเมืองพัทยา​ เพื่อการปฏิบัติต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4601397216537653/

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ 30 มิถุนายน 2564) มีคุณภาพอากาศดีมาก

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ 30 มิถุนายน 2564) มีคุณภาพอากาศดีมาก สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว รายงานสภาพอากาศในเขตเมืองพัทยา (บริเวณแยกพัทยากลาง) ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 17.8 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 0 -25 (สีฟ้า) คุณภาพอากาศดีมากเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว เกาะติดทุกสถานการณ์เมืองพัทยา แอด Line@ ที่ prpattaya เข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว คุณและโลกจะไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4603967929613915/

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

  วันนี้ ( 28 มิ.ย. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยมีนายเกียรติศักดิ์  ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

  โดยในวันนี้นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ยื่นกระทู้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการใช้ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ของผู้ประกอบการสปีดโบ้ท หลังจากมีการร้องเรียนถึงการบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เพราะไม่มีราคากลางในการควบคุมการจำหน่ายตั๋วให้บริการเดินเรือข้ามฟาก

  ด้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหาเรื่องดังกล่าวมีมานานแล้ว และเมืองพัทยาก็ได้มีการจัดระเบียบมาโดยตลอด จนมาเข้าสู่ภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง กลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวจึงหาวิธีเพื่อต่อชีวิตธุรกิจจนส่งผลกระทบในเรื่องมาตรฐานค่าบริการตามมา

  ประกอบกับที่ผ่านมานายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อดูข้อมูลการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมในเรื่องของการจัดระเบียบอย่างเป็นทางการ

  ทั้งนี้ จากข้อมูลที่มีพบว่าน่านน้ำอ่าวพัทยามีกลุ่มธุรกิจเรือท่องเที่ยวให้บริการอยู่มากกว่า 1,600 ลำ นอกจากนี้การได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลยังพบจุดจำหน่ายตั๋วมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เห็นภาพรวมในการประกอบการว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยอย่างไร

  ซึ่งนายสนธยา คุณปลื้ม ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเรือทั้งหมดอยู่ในระเบียบ และรอความเป็นรูปธรรมของการสั่งการและการประกาศของเมืองพัทยาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งลดความขัดแย้งด้วยการอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ เมืองพัทยาก็จะได้เตรียมแผนในการจัดระเบียบเรื่องนี้ครั้งใหญ่ โดยเรือทั้งหมดจะต้องขึ้นทะเบียนตามประกาศของเมืองพัทยา เพื่ออัพเดทล่าสุด และจะได้จัดทำจุดจำหน่ายตั๋วเดินเรือ ที่มีการกำหนดราคาที่ชัดเจนมากขึ้น โดยในขณะนี้ตามที่มีผู้ประกอบการตั้งจุดจำหน่ายตั๋ยวอยู่บริเวณต่างๆ เป็นจำนวนมากนั้น ซึ่งเมืองพัทยาได้อนุโลมให้ดำเนินธุรกิจได้ไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งจัดระเบียบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4599275760083132/

  นายกเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม หน้าห้องกลุ่มกฎหมาย ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  นายกเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม หน้าห้องกลุ่มกฎหมาย ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  วันนี้ (28 มิ.ย.64) เวลา 12.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา​ พร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ลงตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน ณ จุดให้บริการลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม หน้าห้องกลุ่มกฎหมาย ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งเป็น 1 ใน 8 จุดให้บริการลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยเมืองพัทยาเปิดให้บริการลงทะเบียนตามช่องทางดังนี้

  1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ม Google form “เมืองพัทยาพร้อม” https://sites.google.com/view/pattayaready โดยระบบจะเริ่มเปิดลงทะเบียน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป
   หมายเหตุ : เนื่องจากมีขั้นตอนต้องอัพโหลดไฟล์ภาพบัตรประชาชน และ ไฟล์ภาพทะเบียนบ้าน เข้าสู่ในระบบ ดังนั้นผู้ที่จะสมัครออนไลน์ผ่าน Google form “เมืองพัทยาพร้อม” ต้องสมัครบัญชี Google Mail ก่อน โดยสามารถสมัครได้ที่ (https://accounts.google.com/SignUp)
   2.บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ไม่มีความชำนาญเรื่องการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มเปิดลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ได้แก่ หน้าห้องกลุ่มกฎหมาย ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา , โรงพยาบาลเมืองพัทยา , ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) , ชายหาดพัทยา ตรงข้ามซอยพัทยา 6 (ยศศักดิ์) , โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) , โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) , โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตอุดมศึกษา) โดยเอกสารที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4598233143520727/?d=n

  ผู้บริหารเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ชายหาดพัทยา ตรงข้ามซอยพัทยา 6 (ยศศักดิ์)

  ผู้บริหารเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ชายหาดพัทยา ตรงข้ามซอยพัทยา 6 (ยศศักดิ์)
  วันนี้ (28 มิ.ย.64) เวลา 10.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา​ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน ณ จุดให้บริการลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ชายหาดพัทยา ตรงข้ามซอยพัทยา 6 (ยศศักดิ์) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 จุดให้บริการลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยเมืองพัทยาเปิดให้บริการลงทะเบียนตามช่องทางดังนี้

  1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ม Google form “เมืองพัทยาพร้อม” https://sites.google.com/view/pattayaready โดยระบบจะเริ่มเปิดลงทะเบียน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป
   หมายเหตุ : เนื่องจากมีขั้นตอนต้องอัพโหลดไฟล์ภาพบัตรประชาชน และ ไฟล์ภาพทะเบียนบ้าน เข้าสู่ในระบบ ดังนั้นผู้ที่จะสมัครออนไลน์ผ่าน Google form “เมืองพัทยาพร้อม” ต้องสมัครบัญชี Google Mail ก่อน โดยสามารถสมัครได้ที่ (https://accounts.google.com/SignUp)
   2.บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ไม่มีความชำนาญเรื่องการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มเปิดลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ได้แก่ หน้าห้องกลุ่มกฎหมาย ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา , โรงพยาบาลเมืองพัทยา , ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) , ชายหาดพัทยา ตรงข้ามซอยพัทยา 6 (ยศศักดิ์) , โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) , โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) , โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตอุดมศึกษา) โดยเอกสารที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4598096923534349/

  ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดพื้นที่ประกอบกิจกรรมเรือภัตตาคาร และเรือสถานบริการ กิจกรรมเรือสกูตเตอร์ เจ็ตสกี สกีน้ำกิจกรรม เรือลากทุกชนิด

  ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดพื้นที่ประกอบกิจกรรมเรือภัตตาคาร และเรือสถานบริการ กิจกรรมเรือสกูตเตอร์ เจ็ตสกี สกีน้ำกิจกรรม เรือลากทุกชนิด

  วันนี้ (28 มิ.ย. 64) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธาน ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดพื้นที่ประกอบกิจกรรมเรือภัตตาคาร และเรือสถานบริการ กิจกรรมเรือสกูตเตอร์ เจ็ตสกี สกีน้ำกิจกรรม เรือลากทุกชนิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อหารือและจัดเตรียมข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาในรายละเอียดของ (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดพื้นที่ประกอบกิจกรรมฯ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4598111480199560/

  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเก็บข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเก็บข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) คือ การเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียนทุกท้องที่ทั่วประเทศ โดยใช้แท็บแล็ตในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์ ดังนี้

  • ภาครัฐสามารถใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และใช้จัดทำแผนวิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้
  • สำหรับภาคเอกชน สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การบริหารและการควบคุมการดำเนินงาน และใช้ศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจต่อไปได้
  • สำหรับภาคประชาชน สามารถได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาจากภาครัฐอย่างตรงจุด และเพิ่มโอกาสในการประกอบกิจการการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐและการสร้างงานสร้างอาชีพ
   5 อันดับแรกของธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศประจำปี 2560 ได้แก่
  1. การขาย ปลีกและขายส่ง 9.6 แสนแห่ง
  2. การผลิต 4.4 แห่ง
  3. ที่พักโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3.5 แสนแห่ง
  4. กิจกรรมซ่อมแซมของใช้และบริการส่วนบุคคล 2.4 แสนแห่ง
  5. การขายซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ 1.7 แสนแห่ง
   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมประจำปี 2565 (การนับจด) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยจะเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อ ติดตามข่าวสารของ สสช. ได้โดยตรง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.nso.go.th
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4587654264578615&id=259115847432500


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150