• ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้เมืองพัทยาแล้ว 60,000 โดส 3 หมื่นคน

  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้เมืองพัทยาแล้ว 60,000 โดส 3 หมื่นคน

  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้เมืองพัทยาแล้ว 60,000 โดส 3 หมื่นคน

  จากการที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องความคืบหน้าการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ของเมืองพัทยาทางเฟบุ๊คว่า เมืองพัทยามิได้
  ลงทะเบียนสั่งจองวัคซีนดังกล่าวในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
  เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมืองพัทยาขอขี้แจงว่า เมืองพัทยาได้ดำเนินการลงทะเบียนสั่งจองวัคซีนชิโนฟาร์มตามขั้นตอนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีหลักฐานเอกสารยืนยันอย่างชัดเจน และได้ตรวจสอบความถูกต้องกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว โดยได้รับการยืนยันว่าเมืองพัทยาได้ดำเนินการตามระบบอย่างถูกต้อง โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ ได้มีการจัดสรรให้เมืองพัทยาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เมืองพัทยาจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ในระบบเมืองพัทยาพร้อมต่อไป ท่านสามารถติดตามหรือสอบถามความคืบหน้าได้ที่เพจเมืองพัทยาพร้อม

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150