• ประชุมคณะทำงานควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 (COVID – 19)

  ประชุมคณะทำงานควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 (COVID – 19)

  ประชุมคณะทำงานควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 (COVID – 19)

  วันนี้(5 ส.ค.64) เวลา 14.00 น.นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมคณะทำงานควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 (COVID – 19) โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 (COVID – 19) ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา​ นายสนธยา​ คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มีการประชุมหารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์โควิด -19 ของเมืองพัทยาในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจากการตรวจเชิงรุก และกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางให้ใช้การตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น หากผล ATK เป็นบวก เรียกว่า “ผู้เข้าข่ายติดเชื้อ” สามารถรับยาและเข้ารับการรักษา แบบ Home isolation ได้ทันที เนื่องจากมีปัญหาการเข้าถึงการรักษา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบการรักษาล่าช้า จึงได้มอบหมายให้ตั้งศูนย์ CENTER COVID-19 PATTAYA ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ส่งต่อ ประสานงานให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตมืองพัทยาได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที โดยอาศัยคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเมืองพัทยา (ศปก.เมืองพัทยา) ที่ 1/2564 แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ศูนย์ประสานงานและเลขานุการ โดยวันนี้จึงได้มีการประชุมหารือ เพื่อเสนอข้อคิดเห็น และกระบวนการแนวทางบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4712184408792266/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150