• ประชุมเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนออนไลน์ Google Form ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

  ประชุมเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนออนไลน์ Google Form ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

  ประชุมเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนออนไลน์ Google Form ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
  วันนี้ (10 ส.ค. 64) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนออนไลน์ Google Form ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาด้านยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมด้วยรองนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อพิจารณาและวางแผนการบริการตรวจเชิงรุกให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่เมืองพัทยา

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4727237580620282&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150