• “พัทยาไม่ทิ้งกัน” เมืองพัทยาเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยง – เสี่ยงสูง ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)

  “พัทยาไม่ทิ้งกัน” เมืองพัทยาเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยง – เสี่ยงสูง ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)

  “พัทยาไม่ทิ้งกัน”  เมืองพัทยาเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยง – เสี่ยงสูง ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจ และเพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในพัทยา

  วันนี้ (11 ส.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) สำหรับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาในกลุ่มที่มีความเสี่ยง – เสี่ยงสูง ตามที่เมืองพัทยาได้ลงพื้นที่สำรวจรายชื่อไว้ ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยง – เสี่ยงสูง ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)

  สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่พัทยา ชลบุรี ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื้อจากแคมป์คนงาน ตลาด โรงงาน สถานประกอบการ และชุมชนพื้นที่ทั่วไป ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงมากขึ้นทุกวัน ซึ่งผู้ติดเชื้อบางรายไม่มีอาการ และไม่ทราบว่าตนเองได้รับเชื้อ ทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้ยาก ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  ดังนั้นเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และด้วยความห่วงใยสุขภาพของประชาชน นายสนธยา   คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้จัดทำโครงการ “พัทยาไม่ทิ้งกัน” เพื่อตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยมอบหมายทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่สำรวจประชาชนตามข้อมูล ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ประธานชุมชน เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาในกลุ่มที่มีความเสี่ยง – เสี่ยงสูง ตามตลาดต่างๆ และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถรวบรวมรายชื่อได้ จำนวน 2,000 คน เพื่อเข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ซึ่งไม่เปิดรับ Walk-in เพื่อป้องกันความแออัด และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยได้แบ่งกลุ่มตามรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับบริการตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตรวจเชิงรุกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนจาก ตลาดโพธิสาร ตลาดลานโพธิ์ ตลาดทางรถไฟหนองเกตุ ตลาดใหม่นาเกลือ ตลาดอมร กลุ่มประมงพื้นบ้านนาเกลือ โบ๊เบ้ ชุมชนนาเกลือ ชุมชนคลองพลับ ชุมชนสะพานปลา ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ และตลาดรุ่งโรจน์ รวมทั้งสิ้น. จำนวน 634 ราย ซึ่งพบผู้มีผลบวก จำนวน 8 ราย และวันนี้ 11 สิงหาคม 2564 เป็นกลุ่มประชาชนจากชุมชุนโรงไม้ขีด ชุมชุนกระทิงลาย ชุมชุนวัดช่องลม ชุมชุนตลาดเก่านาเกลือ ชุมชุนลานโพธิ์นาเกลือ ชุมชนกระบก 33 ชุมชุนสุเหร่าต้นกระบก ชุมชนชัยพรวิถี ชุมชุนบ้านหัวทุ่ง ชุมชุมแหลมราชเวช ชุมชุนโพธิสัมพันธ์ ชุมชนหนองตะแบก และชุมชนไปรษณีย์
  ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen test kit แล้วผลเป็นบวก จะมีการแยกตัวผู้ติดเชื้อ เพื่อตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง เพื่อป้องกันผลบวกลวง สำหรับผู้ป่วยรายที่มีอาการไอ มีไข้สูง หายใจติดขัด ออกซิเจนต่ำกว่าเกณฑ์จะมีการ X-Ray ปอดเพิ่มเติมโดยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ไปบริการ ณ จุดตรวจ สำหรับประชาชนที่ผลออกมาเป็นบวกจะได้รับยารักษาตามอาการเบื้องต้นกลับไปทานที่บ้าน พร้อมแอดไลน์ “พัทยาไม่ทิ้งกัน” ที่ไอดีไลน์ : @savepattaya เพื่อรายงานผลหรือสอบถามอาการต่างๆ จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับประชาชนที่ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะได้รับบริการฉีดวัคซีนทางเลือก เข็มที่ 1 ทันที เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  สำหรับผู้มีทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยา และเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หากประชาชนในพื้นที่ ที่มีความประสงค์จะติดต่อขอรับบริการการตรวจเชิงรุกในรอบถัดไป สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานชุมชน อสม.ในเขต หรือทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในชุมชม SRRT เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนระบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Form ได้ที่ https://forms.gle/84cmXPPHePz87GVq8 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4730207600323280/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150