• มพย.จับมือภาคเอกชนออกตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit อย่างต่อเนื่อง

  มพย.จับมือภาคเอกชนออกตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit อย่างต่อเนื่อง

  มพย.จับมือภาคเอกชนออกตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit อย่างต่อเนื่อง

  ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน เดินหน้าออกตรวจเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit ตามชุมชนที่ประชาชนได้มีการลงทะเบียนไว้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเมื่อที่ 11 สิงหาคม 2564 มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการตรวจ จำนวน 648 ราย และวันที่ 12 สิงหาคม 2564 มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการตรวจ จำนวน 947 ราย
  โดยในวันนี้ (13 ส.ค. 64) เป็นการออกตรวจเชิงรุก บริเวณชุมชนสุเหร่าต้นกระบก ชุมชนวัดโพธิ์ ชุมชนเขาตาโล การเคหะเทพประสิทธิ์ ชุมชนชุมสาย
  ทั้งนี้ในวันถัดไปทีมงานตรวจเชิงรุกจะลงปฏิบัติการไปพื้นที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงถึงเสี่ยงสูง เพื่อตรวจเชิงรุกต่อไป สำหรับประชาชนผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งมีทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนขอรับการตรวจด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/84cmXPPHePz87GVq8 เพื่อเข้ารับบริการตรวจเชิงรุกในรอบถัดไป สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานชุมชน อสม.ในเขต หรือทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในชุมชม SRRT

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4737016299642410&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150