• มพย.จับมือภาคเอกชน ออกตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด ATK ไปแล้ว 11 – 16 ส.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 3,326 ราย

  มพย.จับมือภาคเอกชน ออกตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด ATK ไปแล้ว 11 – 16 ส.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 3,326 ราย

  มพย.จับมือภาคเอกชน ออกตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด ATK ไปแล้ว 11 – 16 ส.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 3,326 ราย

  ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เมืองพัทยาจึงได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน เดินหน้าออกตรวจเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ตามชุมชนที่ประชาชนได้มีการลงทะเบียนไว้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเมื่อที่ 11 – 13 สิงหาคม 2564 มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการตรวจ จำนวน 2,519 ราย
  โดยในวันนี้ (16 ส.ค. 64) เป็นการออกตรวจเชิงรุก บริเวณ สุเหร่าต้นกระบก วัดหนองใหญ่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6  และอาคารจอดรถเคหะเทพประสิทธิ มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการตรวจ จำนวน 807 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,326 ราย
  ทั้งนี้ทีมงานตรวจเชิงรุก จะลงพื้นที่ปฏิบัติการทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ที่มีความเสี่ยง ถึงเสี่ยงสูง เพื่อตรวจเชิงรุกต่อไป สำหรับประชาชนผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งมีทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนขอรับการตรวจด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/84cmXPPHePz87GVq8 เพื่อเข้ารับบริการตรวจเชิงรุกในรอบถัดไป สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานชุมชน อสม.ในเขต หรือทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในชุมชม SRRT
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4746496985361008&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150