• กองทัพเรือจัดประชุมรับฟังความความคิดเห็นโครงการขอใช้ประโยชน์ที่ดินบนเขาพัทยา

  กองทัพเรือจัดประชุมรับฟังความความคิดเห็นโครงการขอใช้ประโยชน์ที่ดินบนเขาพัทยา

  กองทัพเรือจัดประชุมรับฟังความความคิดเห็นโครงการขอใช้ประโยชน์ที่ดินบนเขาพัทยา
  วันนี้ (19 ส.ค.64) เวลา 09.30 น. เรือตรีปราโมทย์ ทับทิบ รองปลัดเมืองพัทยารักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมรับฟังความความคิดเห็นโครงการขอใช้ประโยชน์ที่ดินบนเขาพัทยาของกองทัพเรือ โดยมีนาวาอากาศเอกสุภาพ เชียงวิราฑา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา​ โดยมี ผู้แทนชุมชน​ ประชาชน ร่วมรับฟังฯ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ตามที่กระทรวงกลาโหม (โดยกองทัพเรือ) ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรปาไม้ที่ 9 ชลบุรี) ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณเขาพัทยา เนื้อที่ 4 ไร่ 60 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานีวิทยุเชื่อมโยง สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา และที่ตั้งพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  นั้น ในขั้นตอนการยื่นคำขอถอนการหวงห้าม ขอใช้ประโยชน์ที่ดิน และขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พุทธศักราช 2550 ซึ่งจะต้องจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ โดยจะรวบรวมผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนำไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4754920664518640/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150