• เมืองพัทยางดงานบริการด้าน การทะเบียนทุกประเภทตั้งแต่บัดนี้ – 27 ส.ค.64 ยกเว้นการบริการรับแจ้งเกิด แจ้งตาย

  เมืองพัทยางดงานบริการด้าน การทะเบียนทุกประเภทตั้งแต่บัดนี้ – 27 ส.ค.64 ยกเว้นการบริการรับแจ้งเกิด แจ้งตาย

  เมืองพัทยางดงานบริการด้าน การทะเบียนทุกประเภทตั้งแต่บัดนี้ – 27 ส.ค.64 ยกเว้นการบริการรับแจ้งเกิด แจ้งตาย
  ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 90/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในจังหวัดชลบุรี ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง สถานที่บางแห่งยังเป็นจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการระบาดของโรค ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของจังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่งให้ “สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งงดงานบริการด้าน การทะเบียนทุกประเภท ยกเว้นการบริการรับแจ้งเกิด แจ้งตาย”ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 27 สิงหาคม 2564
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 382 53133 – 39 ในวันและเวลาราชการ

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4758005510876822/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150