• นายกเมืองพัทยา ชี้แจงแบบก่อสร้างทางแยกต่างระดับพัทยาใต้-เทพประสิทธิ์ ยังไม่ได้สรุปแบบที่แน่นอน

  นายกเมืองพัทยา ชี้แจงแบบก่อสร้างทางแยกต่างระดับพัทยาใต้-เทพประสิทธิ์ ยังไม่ได้สรุปแบบที่แน่นอน

  นายกเมืองพัทยา ชี้แจงแบบก่อสร้างทางแยกต่างระดับพัทยาใต้-เทพประสิทธิ์ ยังไม่ได้สรุปแบบที่แน่นอน

  วันนี้ (23 ส.ค. 64) เวลา 13.30 น. ประชาชนในพื้นที่เดินทางเข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางเลือกการก่อสร้างทางแยกต่างระดับพัทยาใต้-เทพประสิทธิ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีการศึกษาออกแบบไว้ 3 รูปแบบ คือ
  1.รูปแบบอุโมงค์ทางลอด (tunel) ซึ่งจะก่อสร้างเป็นรูปแบบอุโมงค์บนถนนสุขุมวิท เพื่อลอดผ่าน 2 ทางแยก คือ แยกพัทยาใต้และแยกเทพประสิทธิ์ แบ่งเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางยาวรวมกว่า 2 กม.

  1. รูปแบบสะพานยกระดับ (Over pass) ซึ่งก่อสร้างบนถนนสุขุมวิทขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ เพื่อข้ามแยกพัทยาใต้ ซึ่งเป็นจุดตัดจากนั้นจึงลดระดับลงมาที่ระดับถนนจนเมื่อถึงทางแยกเทพประสิทธิ์จะก่อสร้างสะพานยกระดับอีก 1 สะพานเพื่อข้ามแยกเทพประสิทธิ์

  3.รูปแบบสะพานยกระดับและอุโมงค์ทางลอด (Over pass & tunel) โดยจะทำการก่อสร้างสะพานยกระดับบนถนนสุขุมวิทเพื่อข้ามจุดตัดทางแยกพัทยาใต้ก่อนจะลดระดับลงมาที่ระดับถนน
  โดยที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ครั้งที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้ว
  ล่าสุดมีการติดตั้งป้ายการดำเนินงานก่อสร้างในรูปแบบสะพานยกระดับ ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว เกรงว่าจะบดบังทัศน์นียภาพ วันนี้จึงได้เข้าพบนายกเมืองพัทยา เพื่อให้พิจารณารูปแบบการก่อสร้างอีกครั้ง
  ด้านนายกเมืองพัทยา ชี้แจงว่า ป้ายดังกล่าว เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์แนวทางเลือกการดำเนินงานให้ถูกต้อง…ยังไม่ได้สรุปแบบการก่อสร้างแต่อย่างใด โดยหลังจากนี้จะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกครั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการทำประชาพิจารณ์ คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
  ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการสำคัญที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรของจุดตัดถนนพัทยาใต้และถนนเทพประสิทธิ์ได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการจราจรที่หนาแน่นและคับคั่ง และยังรองรับระบบการจราจร ขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ EEC ในอนาคต ที่จะมีการก่อสร้างโครงการสำคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะรถไฟฟ้าความเร็วสูง และการลงทุนในหลายด้านที่จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจราจรหนาแน่นมากยิ่งขึ้น
  เมื่อประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับฟังคำชี้แจงจากนายกเมืองพัทยา  ถึงรูปแบบการก่อสร้างที่ยังไม่ได้สรุปแน่ชัด ซึ่งสร้างความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4767400173270689&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150