• ทีเส็บจัดเสวนา “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ”แสดงพลังขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

  ทีเส็บจัดเสวนา “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ”แสดงพลังขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

  ทีเส็บจัดเสวนา “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ”แสดงพลังขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
  วันนี้ (26 ส.ค.64) เวลา 15.00 น.นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมเสวนา “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ”แสดงพลังขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ซึ่งมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนประจำภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน.ร่วมเสวนาผ่านระบบออนไลน์ประชุม ZOOM

  ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. เป็นหน่วยงานรัฐที่มีพันธกิจหลักเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยอันเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้และกระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ทั้งการ จำกัด การเดินทางตลอดจนการจัดงานและกิจกรรมไมซ์ทั่วประเทศ ด้วยเหตุนี้สสปน. จึงได้ดำเนินการจัดงานเสวนา“ ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ” ผ่านระบบออนไลน์ประชุม ZOOM เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกระจายสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตและความพร้อมของไมซ์ซิตี้ศูนย์กลางภูมิภาคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาเมืองผ่านกลไกของอุตสาหกรรมไมซ์สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4777884888888884/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150