• เมืองพัทยาเปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สามารถจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว https://q-online.bora.dopa.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ค

  เมืองพัทยาเปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สามารถจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว https://q-online.bora.dopa.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ค

  เมืองพัทยาเปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สามารถจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว https://q-online.bora.dopa.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ค

  เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันและอำเภอบางละมุงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนด ดังนี้

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4779925975351442/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150