• ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา

  วันนี้(1 ก.ย.64)เวลา 09.30 น. เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา โดยมีนางศุภพิชญ์ เรืองรุ่ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ และคณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา มีภารกิจรับผิดชอบกิจกรรม แผนงานโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพการรักษาพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รวมถึงกำกับ ดูแลแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ

  ในวันนี้จึงได้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4795444307132942/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150