• นำร่องเกาะล้าน เป็นหมู่บ้านสีฟ้า “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19 เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

  นำร่องเกาะล้าน เป็นหมู่บ้านสีฟ้า “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19 เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

  นำร่องเกาะล้าน เป็นหมู่บ้านสีฟ้า “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19 เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่
  วันนี้ (2 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้า“ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19 ชุมชนเกาะล้าน ซึ่งมีจ่าเอกพิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอำเภอ เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีแนวทางที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกันและร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในระดับหมู่บ้านและชุมชน โดยให้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านสีฟ้า“ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19” ขึ้น ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้อำเภอบางละมุงดำเนินการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในชุมชนเกาะล้าน จัดทำโครงการนำร่องตามโครงการหมู่บ้านสีฟ้า“ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด 19” ชุมชนเกาะล้าน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ
  ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และเป็นการพัฒนานำร่องเกาะล้านให้เป็นต้นแบบสำหรับหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ เป็นหมู่บ้านสีฟ้า “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19 ต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4798787796798593/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150