• รายชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันปัญหาโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ประจำปีงบประมาณ 2564

  รายชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันปัญหาโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ประจำปีงบประมาณ 2564

  ค้นหารายชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือประชาชน

  ผู้ผ่านหลักเกณฑ์

  แนบท้ายประกาศ (หมู่ 3 นาเกลือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 1 นาเกลือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 2 นาเกลือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 4 นาเกลือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 4 ห้วยใหญ่)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 5 นาเกลือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 5 หนองปรือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 6 นาเกลือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 6 หนองปรือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 6 หนองปลาไหล)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 7 นาเกลือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 8 หนองปลาไหล)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 9 หนองปรือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 10 หนองปรือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 11 หนองปรือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 12 หนองปรือ)

  แนบท้ายประกาศ(หมู่ 13 หนองปรือ)


  ผู้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์

  ขาดคุณสมบัตินอกเขต

  ขาดคุณสมบัติราชการ

  ขาดคุณสมบัติอื่นๆ


  ผู้ลงทะเบียนซ้ำซ้อน

  ขาดคุณสมบัติครัวเรือนซ้ำ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150