• ประชุมพิจารณารูปแบบการก่อสร้างโครงการ Old Town นาเกลือ เป็นตลาดอาหารทะเลระดับต้นๆ ของอาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในเมืองพัทยา

  ประชุมพิจารณารูปแบบการก่อสร้างโครงการ Old Town นาเกลือ เป็นตลาดอาหารทะเลระดับต้นๆ ของอาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในเมืองพัทยา

  ประชุมพิจารณารูปแบบการก่อสร้างโครงการ Old Town นาเกลือ เป็นตลาดอาหารทะเลระดับต้นๆ ของอาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในเมืองพัทยา

  เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยานายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมพิจารณารูปแบบการก่อสร้างโครงการ Old Town นาเกลือ โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในวันนี้มีตัวแทนบริษัทที่ปรึกษานำเสนอรูปแบบทางเลือก บนเนื้อที่ 11,543 ตารางเมตร โดยรูปแบบที่นำเสนออยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านกฎหมาย คือ มีพื้นที่ว่าง 75% พื้นที่สีเขียว 50% และความสูงของตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างสูง 4 – 14 เมตร เพื่อเดินหน้าพัฒนา นาเกลือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว Old Town นาเกลือ ที่มีเรื่องราวของเมืองเก่า ชุมชนประมงพื้นบ้าน ตลาดปลา และศูนย์ค้าขายสินค้าพื้นบ้าน รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของคนพัทยาและนาเกลือเพิ่มขึ้นไปต่ำกว่าเป็น 3 เท่าจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดย Old Town นาเกลือ จะเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ที่สำคัญของเมืองพัทยาโดยจะคงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เรื่องราวของลานโพธิ์นาเกลือเอาไว้ในการเป็นพื้นที่ฐานของการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และหลังจากที่ประชุมวันนี้ คณะทำงานจะการพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการก่อสร้างให้มีรูปแบบที่ผสมสานเรื่องราวความเป็นมาของลานโพธิ์นาเกลือควบคู่กับการดำเนินการในรูปแบบใหม่ ภายใต้การดำเนินการของกฎหมายต่างๆอย่างเคร่งครัดตามลำดับขั้นตอนต่อไประชุมพิจารณารูปแบบการก่อสร้างโครงการ Old Town นาเกลือ เป็นตลาดอาหารทะเลต้นๆ ของอาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในเมืองพัทยาทยา

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4801509923193047/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150