• 8 ก.ย. 64 เมืองพัทยามอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านทางการศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19

  8 ก.ย. 64 เมืองพัทยามอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านทางการศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19

  8 ก.ย. 64 เมืองพัทยามอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านทางการศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19
  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  COVID-19 สำหรับสถานศึกษาทั้ง 13 แห่ง ในสังกัดเมืองพัทยา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 14,199 คน รายละ 2,000 บาท ซึ่งเมืองพัทยาจะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินในวันที่ 8 กันยายน  2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) โดยนายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมมอบเงินตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2564
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 253271 ในวันและเวลาราชาการ

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4814675711876468&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150