• ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบริหารหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบริหารหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบริหารหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5

  วันนี้ (13 ก.ย. 64) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบริหารหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4834059356604770&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150