• ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดพื้นที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะล

  ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดพื้นที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะล

  ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดพื้นที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะล

  วันนี้ (13 ก.ย 64) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดพื้นที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะล เรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ สกู๊ตเตอร์ เจ็ตสกี สกีน้ำ และเรือลากทุกชนิด ครั้งที่ 2/2564 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์
  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง Zooom Apptication เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล ประเภทเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ สกู๊ตเตอร์ เจ็ตสกี สกีน้ำ และเรือลากทุกชนิด ทั้งนี้เพื่อให้การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเลดังกล่าว ที่ดำเนินกิจการในพื้นที่ต่างๆ บริเวณเกาะล้าน เกาะสาก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ให้มีการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรปะการังและสิ่งแวดล้อมทางทะเลรวมทั้งมีความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4834088116601894&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150