• Card image cap
  โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์และนาเกลือ
  Card image cap
  โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก
  Card image cap
  โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์ และพื้นที่ใกล้เคียง
  Card image cap
  โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน
 • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายอิ้งค์เจ็ทบนพื้นที่ไวนิล (ป้ายชื่อกิจกรรมที่อบรม) เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน (กิจกรรมอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตร เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน(กิจกรรมอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสืออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ) จำนวน ๑.๐๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Podophyllin solution ๒๕% (๑๕ ml) จำนวน ๒๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง