• Card image cap
  โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์และนาเกลือ
  Card image cap
  โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก
  Card image cap
  โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์ และพื้นที่ใกล้เคียง
  Card image cap
  โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน
  Card image cap
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเมืองพัทยา