• Author Archives: @dm1n

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่​ 2 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด​ นำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่​ 2 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด​ นำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA

  วันนี้ (9 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 2 ตามโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดย มี พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร.ต.อ.สุชาติ มานะการ ร.ต.อ.ภูเบศ รวมทรัพย์ หน.ชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.เมืองพัทยา นายวรชัย สนองคุณ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เรือนจำพิเศษระยอง ผู้แทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการชุมชนร้อยหลัง

  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 2 ตามโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ในพื้นที่โซน 2 จำนวน 9 ชุมชน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงในเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ องค์กร​ สมาคมชุมชนเมืองพัทยา สถานศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ ฉะนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้เท่าทันกันกับความรุนแรงของยาเสพติดจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการพัฒนาจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำซ้อนทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) ตามโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา​ จะทำให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นและได้รับทราบถึงปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและตอบสนองต่อความต้องการของเมืองพัทยาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA ต่อไป

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่​ 2 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด​ นำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2020

  ผู้บริหารเมืองพัทยา ลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้ง บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน ในหมู่บ้านแปซิฟิก

  ผู้บริหารเมืองพัทยา ลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้ง บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน ในหมู่บ้านแปซิฟิก

  วันนี้ (8 ก.ค. 2563) เวลา 14.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่มอบข้าวสาร อาหารแห้ง บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในหมู่บ้านแปซิฟิก เนื่องจากมีฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีน้ำไหลบ่าเข้าท่วมบริเวณบ้านได้รับความเสียหาย จำนวนหลายหลังคาเรือน
  จากการลงพื้นที่ พบว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ต่ำและด้านหลังบ้านติดกับพื้นที่ของเอกชน ซึ่งเชื่อมกับถนนพัทยาสาย 3 เจ้าของที่ดินได้นำดินมากั้นเป็นแนวกั้นน้ำให้บ้างส่วนแล้ว แต่เนื่องจากเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายมีฝนตกหนักเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลบ่ามาจากถนนพัทยาสาย 3 และไหลอ้อมแนวกั้นดิน ทำให้บ้านเรือนบริเวณดังกล่าว มีน้ำท่วมสูงไหลเข้าตัวบ้าน และกำแพงด้านหลังพัง ได้รับความเสียหาย
  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นการเร่งด่วน
  ช่วงบ่ายวันนี้นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นำข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการ ตรวจสอบประเมินความเสียหาย ซ่อมแซมแก้ไข และนำดินมาถมเพิ่ม เพื่อเป็นแนวกั้นน้ำในเบื้องต้นต่อไป
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3537515909592461&id=259115847432500


  ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

  ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

  วันนี้ (8 ก.ค.63) เวลา 14.00 น. นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว​ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมกรีนปาร์ค พัทยา

  โดยในที่ประชุม นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา หลังจากนั้นนางปิ่นนาถ เจริญผล​ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา ได้กล่าวถึงโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว​ ซึ่งประกอบด้วย โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020 และโครงการ TAT Hot deal @Pattaya and Chonburi มอบส่วนลด 50 เปอร์เซนต์ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวชลบุรีราคาพิเศษผ่านช่องทาง Online Platform รวมทั้งฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ชลบุรี ภายหลังจากการคลี่คลายการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ซึ่งมีสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเข้าร่วม​ ทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่ โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร สปา กว่า 100 แห่ง โดยสามารถซื้อVoucher ของสินค้าและบริการทั้ง 4 ประเภทผ่านทาง Online Platform ของ Shopee ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 63 และสามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2563-24 ธันวาคม 2563 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage: ททท. สำนักงานพัทยา หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 38427667 ในวันและเวลาราชการ

  ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3537504459593606&id=259115847432500

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด​ นำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด​ นำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA

  วันนี้ (8 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 1 ตามโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายภราดร ชัยนภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้แทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการชุมชนบ้านหัวทุ่ง

  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 1 ตามโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ในพื้นที่โซน 1 จำนวน 14 ชุมชน ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงในเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ องค์กร​ สมาคมชุมชนเมืองพัทยา สถานศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งการประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) นับเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด​ ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ ฉะนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้เท่าทันกันกับความรุนแรงของยาเสพติดจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการพัฒนาจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำซ้อนทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา​ จะทำให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นและได้รับทราบถึงปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและตอบสนองต่อความต้องการของเมืองพัทยาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA ต่อไป

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด​ นำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYAวันนี้ (8…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2020

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 8 – 10) ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 8 – 10) ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

  ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง​ ซึ่ง
  ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ตามหลักคิด TOD เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ สำหรับจัดทำ
  แผนแม่บทการพัฒนา การออกแบบรายละเอียด และแผนปฏิบัติการสำหรับเมืองต้นแบบโดยกำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ ดังนี้

  • (พื้นที่เมืองตันแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8) ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องวารินพร ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ พาลาสโช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • (พื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9) ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องวารินทร์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนต์ พาลาสโซ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • (พื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องวารินทร์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
   ทั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลการศึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟพัทยาของจังหวัดชลบุรีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิชญ์สินี กุลเอกสรชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 095-7423919

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 8 – 10)…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2020


  พิธีเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)

  พิธีเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)

  วันนี้ ( 5 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา​ เป็นประธานเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองพัทยา 6

  เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)โดยเปิดอบรมจำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง)หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง อบรมตั้งแต่ 5 กรกฎาคม – 6 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน จัดอบรมเฉพาะวันอาทิตย์ ดังนี้

  • เดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 5,12,19,26 จำนวน 4 วัน (12 ชั่วโมง)
  • เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 2,9,16,23,30 จำนวน 5 วัน (15 ชั่วโมง)
  • เดือนกันยายน วันที่ 6 จำนวน 1 วัน (3 ชั่วโมง)
   โดยหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะนำความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษา ไปใช้ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือหมายเลขโทรศัพท์ 038 253271 , 038 254090 ในวันและเวลาราชการ

  พิธีเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)วันนี้ ( 5 ก.ค.63) เวลา 09.00 น….

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2020

  รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบ เตรียมพร้อมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6

  รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบ เตรียมพร้อมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6

  วันนี้ (3 ก.ค. 63) เวลา 15.00 น. พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารกรีฑาในร่ม ของศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเสนอข้อมูลด้านสถานที่ที่จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 “6th Asian Indoor and Martial Arts Games “BANGKOK – CHONBURI 2021” โดยมีนายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้

  ด้วยประเทศไทยได้รับเกียรติจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 6th Asian Indoor and Martial Arts Games “BANGKOK – CHONBURI 2021” เอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2564 โดยได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬากรีฑาในร่ม (Indoor Athletics) ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 6 นี้ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่การแข่งขันภายในอาคารกรีฑาในร่ม และบริเวณรอบนอกของศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเพื่อเร่งดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดให้ทันก่อนการแข่งขันฯ
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอข้อมูลด้านสถานที่ที่จัดการแข่งขันฯ  ต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3522890477721671/


  ชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” (Thaichana)

  เชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” (Thaichana) แก้ปัญหา “ลืมเช็คเอาท์” พร้อมฟังชั่นใหม่ ค้นหาร้านค้า ใช้ง่าย สะดวก ปลอดภัย
  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้พัฒนาระบบแพลตฟอร์มไทยชนะ เป็นแอปพลิเคชันไทยชนะโดยมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถสแกนไทยชนะได้จากแอปพลิเคชันและสามารถเช็คเอาท์หลังจากใช้บริการเมื่อไรก็ได้ ป้องกัน QR Code ปลอม ป้องกันการกรอกเบอร์โทรศัพท์ผิด รวมทั้งประชาชนยังสามารถใช้ประเมินร้านค้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
  ขั้นตอนสำหรับการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ มีดังนี้

  1. การติดตั้ง แอปพลิเคชัน ไทยชนะ (Thaichana) ดาวน์โหลดด้วยระบบปฏิบัติการมือถือสำหรับระบบแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป หรือระบบไอโอเอส ต้องเป็นเวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป
  2. การลงทะเบียน
  • เปิดแอปฯ ไทยชนะ
  • ยอมรับข้อตกลงและยินยอม
  • ระบุโทรศัพท์มือถือ
  • ระบุ OTP ที่ได้รับจากเบอร์โทรศัพท์
  • ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งาน
  1. การเช็คอิน
  • กดปุ่ม สแกน QR สีเขียว
  • แสดง QR Code ที่กิจการ/กิจกรรม
  • หน้าจอจะขึ้นว่า เช็คอินสำเร็จ
  • ข้อมูลที่เช็คอินสำเร็จจะแสดงผลหน้าแรก
  1. การเช็คเอาต์
  • กดปุ่ม สแกน QR สีเขียว หรือกดปุ่ม เช็คเอาท์ สีแดง ซึ่งปุ่มนี้จะไม่ต้องสแกน QR Code
  • แสดง QR Code ที่กิจการ/กิจกรรม
  • เช็คเอาท์สำเร็จ และทำแบบประเมินกิจการ/กิจกรรม (สามารถกดปุ่ม “ไม่ทำแบบประเมิน” เพื่อข้ามได้โดยจะถือว่า เช็คเอาท์สำเร็จแล้ว)
  • ข้อมูลกิจการ/กิจกรรม ที่ เช็คเอาท์สำเร็จ จะแสดงผลที่หน้าแรกว่า เช็คเอาท์แล้ว
  1. การค้นหาร้านค้า
  • กดปุ่มรูปแว่นขยาย “ค้นหาร้านค้า”
  • ค้นหาจากชื่อกิจการ/กิจกรรม ตามจังหวัด หรือตำแหน่งใกล้เคียง
  • ดูผลการค้นหา
  • ดูรายละเอียดแต่ละกิจการ/กิจกรรม

  ขอบคุณแหล่งที่มา จาก covid-19.kapook.com
  ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3522334261110626/


  บ้านธรรมชาติ มอบน้ำดื่ม จำนวน​ 1,200 ขวด​ ให้กับเมืองพัทยา​

  บ้านธรรมชาติ มอบน้ำดื่ม จำนวน​ 1,200 ขวด​ ให้กับเมืองพัทยา​

  วันนี้ (2 ก.ค. 63) เวลา 14.00 ณ ห้องประชุม 132​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา รับมอบน้ำดื่มจำนวน 1,080 ขวด จากนางสาวจินตาณัฎฐ์ สุนทรธนวัจน์ ผู้บริหาร น้ำดื่มบ้านธรรมชาติ โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร่วมรับมอบ​ครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ภายในพื้นที่เมืองพัทยาให้เกิดประโยชน์​ ต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3519404878070231


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150