• Author Archives: @dm1n

  เมืองพัทยาเดินหน้าทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019

  ประมวลภาพทำความสะอาด วันนี้ (7/4/2563)
  -ถนนเทพประสิทธิ์
  -ซอยชัยพรวิถี

  เมืองพัทยาเดินหน้าทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019
  📢 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 🛬 ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 🏖️ สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด ❤️

  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3287813881229333


  เมืองพัทยาประชุมเร่งด่วน ประเมินสถานการณ์เชื้อไวรัส โควิด 19 ในพื้นที่

  เมืองพัทยาประชุมเร่งด่วน ประเมินสถานการณ์เชื้อไวรัส โควิด 19 ในพื้นที่

  วันนี้ (6 เม.ย. 63) เวลา 15.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเร่งด่วน เพื่อประเมินสถานการณ์ เชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องรับรองอาคารท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3285804338096954&id=259115847432500


  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชนนำข้าวสาร​ มอบให้ประชาชนชาวเกาะล้าน บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงปิดเกาะ​ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชนนำข้าวสาร​ มอบให้ประชาชนชาวเกาะล้าน บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงปิดเกาะ​ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

  วันนี้​ ( 6​ เม.ย.63)​ เวลา​ 13.30​ น.ที่แหลมบาลีฮาย​ นายสนธย​า​ คุณปลื้ม​ นายก​เมืองพัทยา​ พร้อมด้วย นายพัฒนา​ บุญสวัสดิ์​ นายรณกิจ​ เอกะสิงห์ นายบรรลือ​ กุลละวณิชย์​ นายมาโนช​ หนองใหญ่​ รองนายกเมืองพัทยา​ พร้อมด้วย​ นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์​ กมลนาถ​ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ร่วมส่งมอบข้าวสาร​ จำนวน 38 กระสอบ​ (1,824 กิโลกรัม)​
  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่บนเกาะล้าน​ บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงปิดเกาะ​ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาจาก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19​

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3285785861432135/


  ทีมจิตอาสายังเดินหน้าลงพื้นที่​ ฉีดพ่นน้ำยาบริเวณบงกชเพลส นิรันดร์คอนโดมิเนียม และ 9 กระรัตคอนโดมิเนียม ป้องกันไวรัสโควิด-19

  ทีมจิตอาสายังเดินหน้าลงพื้นที่​ ฉีดพ่นน้ำยาบริเวณบงกชเพลส นิรันดร์คอนโดมิเนียม และ 9 กระรัตคอนโดมิเนียม ป้องกันไวรัสโควิด-19

  ตามที่เมืองพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่และทีมจิตอาสา เพื่อลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น โดยวันนี้ (6 เม.ย.63)เวลา 09.00 น. ได้ทำการลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่บริเวณบงกชเพลส นิรันดร์คอนโดมิเนียม และ 9 กระรัตคอนโดมิเนียม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19โดยหลังจากนี้ได้มีการกำหนดแผนลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสในเชิงรุก และต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายน 2563 ตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ แหล่งชุมชนต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้เมืองพัทยาปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เมืองพัทยากลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

  สามารถติดตามข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ได้ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรคที่ 1422

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3285765028100885&id=259115847432500


  ดึกดื่นแค่ไหนยังสู้ต่อ.. เดินหน้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส บริเวณโดยรอบชุมชนร้อยหลัง ป้องกันไวรัสโควิด-19

  ดึกดื่นแค่ไหนยังสู้ต่อ.. เดินหน้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส บริเวณโดยรอบชุมชนร้อยหลัง ป้องกันไวรัสโควิด-19

  เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 63 เวลา 16.30 น. – 21.00 น. นายวรพต พงษ์พาลี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยทีมจิตอาสาโซน 2 พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 บริเวณชุมชนร้อยหลัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับมาตรการการป้องกันได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะ ที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา ให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
  https://web.facebook.com/Prpattayacity/posts/3283360651674656


  เมืองพัทยาวางกำลังเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรองประจำ​บริเวณตลาดนาเกลือทั้ง​ 2​ แห่ง

  เมืองพัทยาวางกำลังเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรองประจำ​บริเวณตลาดนาเกลือทั้ง​ 2​ แห่ง

  วันนี้ (4 เม.ย. 63) จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19​ เมืองพัทยาไม่นิ่งนอนใจจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ชุดจิตอาสา หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ปฎิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ​ ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสให้กับประชาชน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณตลาดใหม่นาเกลือและตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา ให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 หรือ​ Pattaya​ Contact​ Center​ 1337​ และสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


  วันหยุด..ทีมอาสาเมืองพัทยาไม่หยุด พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา บริเวณชุมชนต้นกระบกและชุมชนบ้านหัวทุ่ง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

  วันหยุด..ทีมอาสาเมืองพัทยาไม่หยุด พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา บริเวณชุมชนต้นกระบกและชุมชนบ้านหัวทุ่ง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
  ตามที่เมืองพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่และทีมจิตอาสา เพื่อลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น โดยวันนี้ (4 เม.ย.63) ทีมจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนต้นกระบกและชุมชนบ้านหัวทุ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  โดยหลังจากนี้ได้มีการกำหนดแผนลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส อย่างเชิงรุก และต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายน 2563 ตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ แหล่งชุมชนต่อไปทุกวัน เพื่อให้เมืองพัทยาปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เมืองพัทยากลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
  สามารถติดตามข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ได้ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรคที่ 1422

  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3281032288574159


  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนนาเกลือช่วงแยกไฟแดงนำชัยมาแยกไปรษณีย์ พบคืบหน้าไปแล้ว 80%

  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนนาเกลือช่วงแยกไฟแดงนำชัยมาแยกไปรษณีย์ พบคืบหน้าไปแล้ว 80%
  วันนี้ (4 เม.ย. 63) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า โดยมีบริษัทผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนนาเกลือช่วงแยกไฟแดงนำชัยมาแยกไปรษณีย์
  จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่า ได้ดำเนินการคืบหน้าไปแล้ว 80% และบริษัทผู้รับจ้างจะเร่งเดินหน้าให้แล้วเสร็จ เพื่อคืนผิวการจราจรให้ประชาชนดังเดิมต่อไป ทั้งนี้เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และ เว็บไซต์ pattayacityevents.com เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3281029778574410


  วันหยุดแต่เมืองพัทยาไม่หยุด พร้อมเดินหน้ากระจายกำลังเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา บริเวณพัทยาใต้ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

  วันหยุดแต่เมืองพัทยาไม่หยุด พร้อมเดินหน้ากระจายกำลังเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา บริเวณพัทยาใต้ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
  ตามที่เมืองพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่และทีมจิตอาสา เพื่อลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น โดยวันนี้ (4 เม.ย.63) ทีมจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่ และชุมชนต่างๆในพื้นที่ประกอบด้วย ซอย 17 หลังตลาดชัยมงคล รอบๆ ตึกคอม กลุ่มหมู่บ้านชมรมตัดเย็บ และตลาดโสภณ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  โดยหลังจากนี้ได้มีการกำหนดแผนลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส อย่างเชิงรุก และต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายน 2563 ตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ แหล่งชุมชนต่อไปทุกวัน เพื่อให้เมืองพัทยาปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เมืองพัทยากลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
  สามารถติดตามข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ได้ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรคที่ 1422

  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3281018635242191


  เมืองพัทยาบูรณาการทุกภาคส่วน หารือมาตรการเตรียมจุดคัดกรองทางเข้า-ออกเมืองพัทยา เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

  เมืองพัทยาบูรณาการทุกภาคส่วน หารือมาตรการเตรียมจุดคัดกรองทางเข้า-ออกเมืองพัทยา เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

  วันนี้ (3 เม.ย. 63) เวลา 13.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมหารือเร่งด่วน เพื่อกำหนดจัดตั้งจุดคัดกรอง เข้า-ออกเมืองพัทยา โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเกี่ยวข้องประกอบด้วย สภ.บางละมุง สภ.พัทยา สภ.นาจอมเทียน สภ.หนองปรือ ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 9/2563 เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อความยับยั้งและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้ทุกภาคส่วนจึงได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อหารือเร่งด่วนในการกำหนดจัดตั้งจุดคัดกรองทางเข้า-ออกเมืองพัทยา ซึ่งมติในที่ประชุมได้มีแผนรองรับ 2 มาตรการ ดังนี้
  มาตรการที่ 1 กำหนดให้ตั้งจุดคัดกรอง จำนวน 6 จุด ได้แก่
  จุดที่ 1 หน้าสถานีตำรวจภูธรบางละมุง
  จุดที่ 2 ซอยชัยพรวิถี
  จุดที่ 3 ถนนหมายเลข 7 ตอน 5
  จุดที่ 4 ซอยสยามคันทรีคลับ
  จุดที่ 5 ซอยชัยพฤกษ์
  จุดที่ 6 แยกสำนักงานอัยการ
  มาตรการที่ 2 เตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางมาตรการป้องกันสำหรับผู้มีความเหตุจำเป็นต้องเข้าหรือออกนอกพื้นที่เมืองพัทยา

  ทั้งนี้นายกเมืองพัทยาจะนำแผนที่สรุปในที่ประชุมฯดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3278730598804328/


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150