• Author Archives: @dm1n

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด จ.เชียงใหม่

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด จ.เชียงใหม่

  วันนี้ (16 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์ พร้อมคณะครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด จังหวัดเชียงใหม่ ในการมาทัศนศึกษาที่เมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและด้านภาษา ให้เหมาะสมกับวัย ได้สัมผัสกับสถานที่จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน สร้างองค์ความรู้ขึ้นเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา


  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและศิลปินจากโรงละคร เลอง็อค ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและศิลปินจากโรงละคร เลอง็อค ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  วันนี้ (16 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นางแพม ทิหง (Ms. Pham Thi Hong) ประธานศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและศิลปินจากโรงละคร เลอง็อค ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งโชว์การแสดงเปลี่ยนโฉม 5 ชุด ซึ่งเป็นการแสดงการบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเวียดนามนับถือ ซึ่งมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและชมการแสดง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยได้รับการติดต่อจาก The Center for Education and Community Development ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่นำคณะผู้บริหารระดับสูงและศิลปิน จำนวน 16 คน มาทัศนศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมทั้งเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งโชว์การแสดงเปลี่ยนโฉม 5 ชุด ซึ่งเป็นการแสดงการบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเวียดนามนับถือ โดยได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม จากยูเนสโก้ นำมาเผยแพร่ให้ได้รู้จักอีกด้วย


  ความคืบหน้าการก่อสร้างระบบน้ำในเขตเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (5 ธันวา)

  ความคืบหน้าการก่อสร้างระบบน้ำในเขตเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (5 ธันวา)

  ตามที่เมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำในเขตเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (ซอย 5 ธันวา) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว โดยว่าจ้างบริษัทพรอสเพอร์โซลูชั่น จำกัด มีสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 – 28 ธันวาคม 2562 เนื่องจากสำนักการช่างสุขาภิบาล ได้ทำการสำรวจพบว่าซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (ซอย 5 ธันวา) เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังทุกครั้ง เมื่อมีฝนตกหนัก เกิดจากปริมาณน้ำในท่อซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 ที่ต้องระบายออกสู่ซอยสุขุมวิทระบายออกได้ช้า ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรจากน้ำรอการระบาย จึงต้องทำการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำฝนและวางท่อระบายน้ำฝน เพื่อระบายสู่ระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทต่อไป

  สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบน้ำในเขตเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (5 ธันวา) ในขณะนี้ในส่วนของท้ายซอยนั้นได้เทพื้นด้านล่างในการวางสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังทำโครงเหล็กดัดเป็นกล่อง (BoxCulvert) เพื่อเทปูนทำเป็นบ่อสำเร็จรูปในการวางท่อระบายน้ำต่อไป โดยได้มีการสูบน้ำจากท้ายซอยเป็นระยะๆจากน้ำขังเนื่องจากฝนที่ตกมาตลอด ส่วนด้านหน้าซอยได้ทำการสกัดพื้นหรือเปิดหน้าดิน เพื่อทำบ่อรวบรวมน้ำฝนและวางท่อระบายน้ำฝน ทั้งนี้ได้มีการตอกเหล็กแผ่นไว้ชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเป็นวิธีการที่ดำเนินการตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของดินและความเสียหายของอาคารข้างเคียงที่อยู่บริเวณใกล้ๆบ่อที่ทำการขุด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้เมืองพัทยาต้องขอภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้


  งานแถลงข่าวเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  งานแถลงข่าวเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา


  16 ต.ค. 62 นี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

  16 ต.ค. 62 นี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) แจ้งขอลดปริมาณและแรงดันการจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมท่อประปาแตกรั่ว เป็นท่อส่งน้ำให้สถานีจ่ายน้ำนาจอมเทียน ท่อเมนขนาด 600 มม. ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำเขาหมอน ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานีจ่ายน้ำสัตหีบทำให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) พื้นที่สูง มีปริมาณน้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหล ซึ่งพื้นที่ที่ได้ผลกระทบมี ดังนี้

  1. หมู่บ้านสินธารา
  2. บริเวณทุ่งละหาน
  3. ห้วยใหญ่
  4. ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม
  5. ถนนตัดใหม่จอมเทียนสาย 2
  6. แยกอัยการ
  7. ถนนเทพประสิทธิ์
  8. ถนนเลียบชายหาดจอมเทียนซอย 8 จนถึงร้านลุงไหว
   ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.0-3822-2461-5 ต่อ 104, 119

  16-20 ต.ค.นี้ เมืองพัทยาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับกองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย แวะจอดเทียบท่าที่ท่าเรือฐานทัพเรือสัตหีบ

  16-20 ต.ค.นี้ เมืองพัทยาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับกองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย แวะจอดเทียบท่าที่ท่าเรือฐานทัพเรือสัตหีบ

  ด้วยเรือของกองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย ขอแวะจอดเทียบท่าในประเทศไทยจำนวน 3 ลำ ได้แก่ เรือลาดตระเวน (cruiser) VARYAG เรือพิฆาตติดอาวุธปล่อยนำวิถี (guided missile destroyer) ADMIRAL PANTELEYEV และเรือส่งกำลังบำรุง (replenishiment tanker) PECHENGA มีกำหนดแวะจอดเทียบท่าที่ท่าเรือฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2562 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือของประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียและเพื่อรับส่งกำลังบำรุง

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับกองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย แวะจอดเทียบท่าที่ท่าเรือฐานทัพเรือสัตหีบตามวันและเวลาดังกล่าว ด้วยไมตรีจิตเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อไป


  พสกนิกรอำเภอบางละมุง พร้อมใจจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

  พสกนิกรอำเภอบางละมุง พร้อมใจจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

  วันนี้ (13 ต.ค.62) เวลา 19.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีกล่าวและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียนร้อยและความมั่นคง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเหล่ากาชาด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

  นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานและนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย​ประชาชน​ ข้าราชการ​ภาครัฐและเอกชน​ จิตอาสา​ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หลังจากนั้นนายอำเภอบางละมุง​ ผู้ร่วมพิธีดังกล่าวจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที พร้อมร่วมร้องเพลง พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


  13 ตุลาคม 2562 รวมพลังจิตอาสา ร่วมทำความดี ทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  13 ตุลาคม 2562 รวมพลังจิตอาสา ร่วมทำความดี ทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  วันนี้ (13 ต.ค.62) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา​ ร่วมทำความดี เก็บขยะชายหาดจอมเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียง ณ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา


  พสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง ร่วมใจ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป พร้อมถวายบังคม และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  พสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง ร่วมใจ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป พร้อมถวายบังคม และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  วันนี้ (13 ต.ค. 61) เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีทางสงฆ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 89 รูป เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเหล่ากาชาด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง

  หลังจากนั้นในเวลา 09.00 น. ประธานในพิธีพร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


  Shopee X Cartoon Network Amazone Market Festival 400 ร้านค้าดังออนไลน์กระหึ่ม! ปลุกการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

  Shopee X Cartoon Network Amazone Market Festival 400 ร้านค้าดังออนไลน์กระหึ่ม! ปลุกการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

  วันนี้ (12 ต.ค.62) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อปลุกกระแสเศรษฐกิจในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ในงานเทศกาลช้อปปิ้งร้านค้าดังจากออนไลน์ ภายใต้ชื่อ Shopee X Cartoon Network Amazone Market Festival ซึ่งมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา แขกผู้เกียรติ สื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้า สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คอเมโซน พัทยา

  สวนการ์ตูนเน็ทเวิร์คอเมโซน พัทยา ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำแพลตฟอร์มอัคอมเมิร์ซรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอาคเนย์ และเมืองพัทยา ร่วมกันจัดงาน Shopee X Cartoon Network Amazone Market Festival ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในเขตภาคตะวันออก

  ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นกิจกรรรมที่บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยได้มีการจัดการออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการชื่อดังจาก 400 ร้านค้าในโลกออนไลน์ มารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการ พร้อมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีชื่อดัง โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  สำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่กำลังผลักดันศักยภาพท้องถิ่นรับ EEC อีกทางหนึ่งด้วย


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150