• Author Archives: @dm1n

  เมืองพัทยาดำเนินการต่อเนื่อง ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ร้านจุกโจ้ ตลาดชัยพฤกษ์ 2 และตลาดนัดตึกส้ม ซ.ชัยพฤกษ์ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  เมืองพัทยาดำเนินการต่อเนื่อง ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ร้านจุกโจ้ ตลาดชัยพฤกษ์ 2 และตลาดนัดตึกส้ม ซ.ชัยพฤกษ์ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  วันที่(31 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จิตอาสา และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เมืองพัทยาลงพื้นที่บริเวณร้านจุกโจ้ ตลาดชัยพฤกษ์ 2 ตลาดตึกส้ม ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ

  สำหรับมาตรการการป้องได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา ให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


  เมืองพัทยาปรับพื้นที่ซอยนาเกลือ​ 18 เปิดทางสัญจรชั่วคราว ลดปัญหาจราจรติดขัด

  เมืองพัทยาปรับพื้นที่ซอยนาเกลือ​ 18 เปิดทางสัญจรชั่วคราว ลดปัญหาจราจรติดขัด

  วันนี้ (30 มี.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำรถแม็คโครปรับพื้นที่เอกชน ภายในซอยนาเกลือ 18 เพื่อเปิดทางสัญจรชั่วคราว​ ลดปัญหาจราจรหนาแน่น บริเวณถนนนาเกลือ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม​ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่พร้อมทั้ง ตัดหญ้า ทุบกำแพง เก็บขยะและสิ่งวัสดุต่างๆ ออกจากบริเวณดังกล่าว


  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ

  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ
  วันนี้ (30 มี.ค.63) เวลา 13.30 น. ณ ชุมชนหนองตะแบก นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ นางวนิดา บ่มกลาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการที่อาศัยอยู่ที่ชุมชนหนองตะแบก จำนวน 1 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นสักขีพยาน


  ประชุมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  ประชุมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  วันนี้ (30 มี.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในขณะนี้ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ – ภาคเอกชน ได้บูรณาการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดมา โดยได้จัดตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขึ้น โดยร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของแต่ละส่วนราชการและในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อเป็นมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา แนวทางปฏิบัติเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 โดยจะต้องนำเสนอความคืบหน้าและการติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) ทุกวัน วันละ 2 เวลา คือ เวลา 08.00 น. และ เวลา 16.00 น.ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.) กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย

  สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในองค์กร นำเสนอแผนการดำเนินการที่จะปฏิบัติงานที่บ้าน การติดตามควบคุมโรคเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน และการค้นหา คัดกรอง เฝ้าระวังป้องกันประชาชนในพื้นที่ 10 กลุ่มเป้าหมาย คือ สถานศึกษา ขนส่งสาธารณะ คอนโด/ที่พักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ ชุมชนทั้ง 42 ชุมชน เพื่อแยกผู้ถูกคัดกรองด้วย Mobile Application นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอแผนเตรียมรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน โดยเสนอการเตรียมอาคารหรือโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยระยะเบื้องต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 รวมทั้งการพิจารณาแผนขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้แผนการดำเนินการดังกล่าวจะนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาต่อไป


  เมืองพัทยาเดินหน้าทำความสะอาด วัดสว่างฟ้าพฤฒารามและวัดช่องลมนาเกลือ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019

  เมืองพัทยาเดินหน้าทำความสะอาด วัดสว่างฟ้าพฤฒารามและวัดช่องลมนาเกลือ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019

  วันนี้ (30 มี.ค. 63 ) เวลา 09.00 น. เมืองพัทยาโดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่สำนักการสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณวัดสว่างฟ้าพฤฒารามและวัดช่องลมนาเกลือ ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ
  สำหรับมาตรการการป้องได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา ให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา

  วันนี้(30 มี.ค.63) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่ คณะทำงานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา ตามคำสั่งเมืองพัทยาที่ 350/ 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างคำสั่งเมืองพัทยา เรื่องการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุนั้น และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ในวันนี้จึงได้มีการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา โดยในที่ประชุมได้เสนอสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ซอยหนองเกตุใหญ่ และศูนย์ฝึกอาชีพ วัดโพธิสัมพันธ์ ทั้งนี้จะนำเสนอให้ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป


  รองปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่เกาะล้าน​ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  รองปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่เกาะล้าน​ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  เมื่อวันที่​ 29 มี.ค.2563​ เวลา 17.00 น.นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยารักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นเกาะล้าน​ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว​ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน ผู้แทนชุมชนบ้านเกาะล้าน ร่วมลงพื้นที่และรายงานมาตรการในครั้งนี้ ซึ่งในส่วนของเกาะล้านได้มีทำการปิดเกาะไปตั้งแต่ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดมาตรการเข้มข้นดังนี้
  1.จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณท่าหน้าบ้าน พร้อมจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน พร้อมได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

  1. ทำการฉีดล้างพร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในที่สาธารณะ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม
   3.จัดศูนย์แพทย์เกาะล้านและอสม.ออกสำรวจบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องเฝ้าระวัง ตรวจควบคุมผู้ที่กลับมาพักอาศัยในพื้นที่เกาะล้าน​ เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่ให้ความร่วมมือกักตัวเองอยู่บ้าน
   4.จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจ
   เวลา 20. 00 น.- 22.00 น. พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนกลับเข้าบ้านหลังจาก 22. 30 น. ถ้ายังพบบุคคลใดที่ออกนอกเคหะสถานโดยไม่มีเหตุจำเป็น เจ้าหน้าที่จะมีมาตรการขั้นเด็ดขาด

  ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวเกาะล้าน เมืองพัทยาเป็นอย่างดี


  ผู้ประกอบการ​ ร้านค้า​ ประชาชน​ Big Cleaning Day ทั้งเมืองพัทยา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  ผู้ประกอบการ​ ร้านค้า​ ประชาชน​ Big Cleaning Day ทั้งเมืองพัทยา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  ประมวลภาพ​ผู้ประอบการด้านการท่องเที่ยว​ โรงภาพยนตร์​ โรงพยาบาล​ ศูนย์การค้า​ โรงแรม​ ตลาด​ รถสองแถว​ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังสู้ภัย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทั้งพัทยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  สำหรับมาตรการการป้องกันได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

  ผู้ประกอบการ​ ร้านค้า​ ประชาชน​ Big Cleaning Day ทั้งเมืองพัทยา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  ประมวลภาพ​ผู้ประอบการด้านการท่องเที่ยว​ โรงภาพยนตร์​ โรงพยาบาล​ ศูนย์การค้า​ โรงแรม​ ตลาด​ รถสองแถว​ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังสู้ภัย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทั้งพัทยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  สำหรับมาตรการการป้องกันได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


  ประชุมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว​ในพัทยา จากผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19

  ประชุมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว​ในพัทยา จากผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19

  วันนี้ (27 มี.ค. 63) เวลา 16.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน ประชุมพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งมีนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี พร้อมด้วยนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ประธานชมรมสปาเมืองพัทยา ชมรมร้านอาหารเมืองพัทยา นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี สมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทย แม้ว่าภาครัฐบาลได้ดำเนิน มาตรการอย่างเข้มงวด​ เพื่อจะให้สามารถควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้
  ในระยะแรกที่มีการระบาดธุรกิจท่องเที่ยวที่มีลูกค้าเป็นชาวจีนเป็นหลักได้รับผลกระทบก่อนและปิดกิจการไปเกือบหมดอย่างไรก็ดีเมื่อสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น ทางภาครัฐบาลได้ดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดขึ้นตามลำดับ เช่น การห้ามการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง​ การใช้มาตรการต้องมีประกันสุขภาพในการเดินทางเข้าประเทศไทย​ เป็นต้น จึงส่งผลกระทบกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้​  นับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือน ประกอบกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวมีธรรมชาติของธุรกิจที่ใช้แรงงานมาก และอีกทั้งยังมีภาระค่าใช้จ่ายคงที่สูง ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน (เงินเดือนค่าบริการเบี้ยประกันสังคม) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีท้องถิ่นอื่นๆ เช่นภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม เป็นต้น
  ถึงแม้ว่าภาครัฐจะได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาคธุรกิจออกมาเป็นระยะๆ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การรักษาสภาพคล่อง” และ “การดำรงอยู่ของกิจการ” ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและโรงแรมต่างๆ ในทุกระดับเริ่มประกาศปิดกิจการ หยุดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเลิกจ้างพนักงาน​ ทำให้เกิดการว่างงานและเดินทางกลับภูมิลำเนา สร้างความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับธุรกิจที่ยังไม่ปิดกิจการในขณะนี้นั้น ในทางปฏิบัติถือว่าไม่มีธุรกิจและรายได้ใดๆ เข้ามาจุนเจือแล้ว แต่ยังเปิดดำเนินงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงาน เศรษฐกิจของชาติ และการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นหลัก
  ในวันนี้ ทางสมาคมต่างๆจึงรวมตัวกันเข้าพบนายกเมืองพัทยา เพื่อปรึกษาหารือประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. กรณีหยุดกิจการชั่วคราวจากผลกระทบดังกล่าว​ ให้ทางกองทุนประกันสังคมจ่ายชดเชยลูกจ้างในอัตรา 70 % เป็นระยะเวลาสูงสุด 180​ วัน
  2. ยกเว้นการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมทางฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเป็นระยะเวลา 180 วัน โดยให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
  3. ยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องที่ในปี​ พ.ศ. 2563 กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
  4. ขอลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากธนาคารพาณิชย์ที่ทางเอกชนกู้อยู่​ โดยภาครัฐเป็นผู้ชดเชยส่วนลดให้ผู้รับผิดชอบโดยกระทรวงการคลัง
  5. ของดจ่ายค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ (เป็นมาตรการของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้​ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน)​
  6. ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและอุปกรณ์สำหรับการดำเนินการป้องกัน COVID-19 สามารถนำมาหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า

  ทั้งนี้ข้อเสนอตามมาตรการดังกล่าว จะสามารถช่วยและลดความตึงเครียดให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่ทำรายได้ให้กับประเทศ​ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก​ และ มีการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยถึง 4.3 ล้านตำแหน่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 ของการจ้างงานในปี 2562 และยังเกี่ยวเนื่อง
  กับธุรกิจอื่นๆ​ อาทิ การขนส่ง ไกด์ทัวร์ ภาคการเกษตร ยังคงรักษาการจ้างงานต่อไปได้ ไม่เป็นการซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจสังคม และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถเป็นกำลังสำคัญในการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเมื่อภาวะวิกฤตนี้ได้ผ่านพ้นไป

  ทั้งนี้นายกเมืองพัทยา รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น​และจะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาในลำดับต่อไป


  บริษัท บิวตี้ดาราอินเตอร์เทรด จำกัด มอบถังพ่นพร้อมน้ำยาสเปร์ยนาโน เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และชุดป้องกัน ให้กับเมืองพัทยา สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

  บริษัท บิวตี้ดาราอินเตอร์เทรด จำกัด
  มอบถังพ่นพร้อมน้ำยาสเปร์ยนาโน เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และชุดป้องกัน
  ให้กับเมืองพัทยา สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

  วันนี้(27 มี.ค.63) เวลา 16.20 น.นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบถังพ่นพร้อมน้ำยาสเปรย์นาโน แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ
  และชุดป้องกัน จากนายเพิ่มศักดิ์ เอี่ยมจำรัส ผู้บริหารบริษัท บิวตี้ดาราอินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อใช้ทำความสะอาดและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 132​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150