• Author Archives: @dm1n

  ประชุมชี้แจงปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการประกาศกฎกระทรวง ตามราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21

  ประชุมชี้แจงปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการประกาศกฎกระทรวง ตามราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21

  วันนี้ (1 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมชี้แจงปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการประกาศกฎกระทรวง ตามราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21 โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลมีแนวชายฝั่ง 170.17 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นหาดทราย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ชายหาดพัทยา ชายหาดบางแสน สภาพชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป โดยบางพื้นที่อาจจะเป็นการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หรือบางแห่งอาจเป็นการทับถมของตะกอน ทั้งนี้มีสาเหตุเกิดจากธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์และปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ อาทิ ลมมรสุม กระแสน้ำ ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล การพัฒนาพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและนิเวศวิทยา

  ซึ่งในวันนี้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ระบบหาดบางละมุง เขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ชี้แจงปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการประกาศกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21 ครั้งที่ 1 โดยมีนายสมานใจ มั่นศิลป์ นักวิชาการชำนาญพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และคณะ ร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชายฝั่งมากขึ้นต่อไป

  ประชุมชี้แจงปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการประกาศกฎกระทรวง…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2020

  โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดเรียนแล้ววันแรก พร้อมมาตรการเข้ม…ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด- 19

  โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดเรียนแล้ววันแรก พร้อมมาตรการเข้ม…ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด- 19

  วันนี้ (1 ก.ค. 63) เวลา 07.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมลงพื้นที่ฯ ซึ่งมีนางนฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) พร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ในครั้งนี้
  จากการตรวจพบว่าทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน คุณครู และบุคลากร รวมถึงผู้ปกครอง และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสฯ และสลับวันการเรียนการสอนแต่ละระดับชั้น เพื่อลดความแออัดในสถานศึกษาได้

  โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดเรียนแล้ววันแรก…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2020

  เมืองพัทยา พร้อมรับมือโควิด 19 ด้วยมาตรการเข้ม…ก่อนเปิดภาคเรียน 1.ก.ค.นี้

  เมืองพัทยา พร้อมรับมือโควิด 19 ด้วยมาตรการเข้ม…ก่อนเปิดภาคเรียน
  1.ก.ค.นี้

  วันนี้ (30 มิ.ย. 63) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา​ นายสนธยา​ คุณปลื้ม​ นายกเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อเคเบิลทีวี​ท้องถิ่น​ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่​ 1​ กรกฎาคม 2563​ โดยเมืองพัทยามีมาตรการป้องกันและจัดทำแผนปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 สำหรับสถานศึกษา เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและแพร่กระจายเชื้อโรคและให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทำการเรียนการสอน ที่มีมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย​ ป้องกันโรคติดเชื้อภายในสถานศึกษา โดยมีการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ตาม 6 มาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
  ในกรณีหากเกิดพบเด็กเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงติดเชื้อ โควิด-19 ในโรงเรียน
  นั้น​ กรณีนี้เมืองพัทยาจะดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติของศบค. โดยการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน​ สำนักการศึกษา​ สำนักการสาธารณสุขและโรงพยาบาลเมืองพัทยา​ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการได้อย่างรวดเร็วทันการ​ โดยมีระบบการดำเนินการดังนี้

  1. แยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกในสถานที่เฉพาะ​ ซึ่งโรงเรียนจัดไว้แล้วแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเพื่อประสานงาน
  2. โรงเรียนแจ้งโรงพยาบาลเมืองพัทยาเพื่อส่งต่อจากนั้นโรงพยาบาลฯจะดำเนินการตรวจเช็คอาการว่ามีเชื้อโควิด -19 หรือไม่​ โดยผลการตรวจเช็คจะทราบภายใน 48 ชั่วโมง​ หากมีการติดเชื้อก็จะดูแลรักษาตามกระบวนการต่อไป

  ทัังนี้เมืองพัทยาตระหนักเสมอว่าโควิด -19 เป็นวิกฤตการณ์ที่ทุกคนต้องเผชิญ​ โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนของเรา​ ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้ช่วยดูแลกวดขันและเอาใจใส่ลูกหลาน​ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ​ ในส่วนของเมืองพัทยาเองเราได้วางแผนไว้อย่างรัดกุม​ นับแต่การเตรียมการการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย​ โดยเฉพาะครูทุกคนได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้การเปิดโรงเรียนเป็นไปตามมาตรการของศบค. และกระทรวงศึกษาธิการ

  เมืองพัทยา พร้อมรับมือโควิด 19 ด้วยมาตรการเข้ม…ก่อนเปิดภาคเรียน 1​ ก.ค.นี้วันนี้ (30 มิ.ย. 63)…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2020

  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม​ บริเวณถนนสว่างฟ้า

  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม​ บริเวณถนนสว่างฟ้า

  วันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 15.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า โดยมีบริษัทผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ืณ บริเวณถนนวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ช่วงแยกนำชัย​ ลานโพธิ์นาเกลือ​ และแยกพิซซ่าฮัท นาเกลือ
  ช่วงแยกพิซซ่าฮัท ก่อนถึงทางแยกเข้าโรงพยาบาลบางละมุง
  จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่า ได้ดำเนินการคืบหน้าไปมาก และบริษัทผู้รับจ้างจะเร่งเดินหน้าให้แล้วเสร็จ เพื่อคืนผิวการจราจรให้ประชาชนดังเดิมต่อไป ทั้งนี้เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และ www.pattaya.go.th เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3513836618627057/


  รองนายกเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ร.ร.มพย. 10 พร้อมรับฟังการบรรยายมาตรการรับมือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้

  รองนายกเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ร.ร.มพย. 10 พร้อมรับฟังการบรรยายมาตรการรับมือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้

  วันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนโรงเรียนเปิดภาคเรียน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมรับฟังการบรรยายมาตรการเตรียมความพร้อมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) ซึ่งมีนางสาวสถาพร ละวิโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ร่วมให้การต้อนรับ และชี้แจงรายละเอียดถึงความพร้อม เพื่อรับมือการแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งกำชับให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน คุณครู และบุคลากร รวมถึงผู้ปกครอง และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสฯ และสลับวันการเรียนการสอนแต่ละระดับชั้น เพื่อลดความแออัดในสถานศึกษาได้

  รองนายกเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ร.ร.มพย. 10 พร้อมรับฟังการบรรยายมาตรการรับมือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2020

  เมืองพัทยาโอนเงินเยียวยา 1,000 บาทแล้ว! นำสมุดบัญชีไปตรวจสอบได้เลย หากเงินไม่เข้าบัญชีโปรดติดต่อสำนักพัฒนาสังคม ด่วน

  เมืองพัทยาโอนเงินเยียวยา 1,000 บาทแล้ว!
  นำสมุดบัญชีไปตรวจสอบได้เลย หากเงินไม่เข้าบัญชีโปรดติดต่อสำนักพัฒนาสังคม ด่วน

  ตามที่มีประชาชนเขตเมืองพัทยาได้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19
  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1-5 พ.ค.63 ผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน 9,285 ราย และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25-29 พ.ค.63 ผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน 474 ราย
  รวมทั้งสองครั้ง จำนวน 9,759 ราย
  ซึ่งในขณะนี้เมืองพัทยาได้โอนเงินเยียวยา 1,000 บาทผ่านบัญชีแล้ว สามารถนำสมุดบัญชีไปตรวจสอบกับธนาคารที่ให้ไว้ หากเงินไม่เข้าบัญชี โปรดนำสมุดบัญชีและบัตรประชาชนมาติดต่อสำนักพัฒนาสังคมด้วยตนเองด่วน เพื่อดำเนินการโอนเงินต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3513111038699615&id=259115847432500

  รองนายกเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ร.ร.มพย. 9 และร.ร.มพย. 11 พร้อมรับฟังการบรรยายมาตรการรับมือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้

  รองนายกเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ร.ร.มพย. 9 และร.ร.มพย. 11 พร้อมรับฟังการบรรยายมาตรการรับมือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้

  วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนโรงเรียนเปิดภาคเรียน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมรับฟังการบรรยายมาตรการเตรียมความพร้อมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัด โพธิ สัมพันธ์) ซึ่งมีนางรำพึง รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัด โพธิ สัมพันธ์) ชี้แจงรายละเอียดถึงความพร้อม เพื่อรับมือการแพร่เชื้อโควิด-19 และในเวลาต่อมาทางคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยม โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยมีนายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบหน้ากากเฟสชิว จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ครู และนักเรียน เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัส ซึ่งมีนายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะผู้บริหารได้กำชับให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน คุณครู และบุคลากร รวมถึงผู้ปกครอง และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสฯ และสลับวันการเรียนการสอนแต่ละระดับชั้น เพื่อลดความแออัดในสถานศึกษาได้
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3510308078979911/


  นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานฯ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ นายไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกฯรับฟังบรรยายสรุปการบริหารการจัดการนำ้ของเมืองพัทยา​

  นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานฯ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ นายไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์
  และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกฯรับฟังบรรยายสรุปการบริหารการจัดการนำ้ของเมืองพัทยา​

  พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ได้กล่าวชื่นชมแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ซึ่งเมืองพัทยาได้รายงานถึงแนวทางการเร่งแก้ไขปัญหาทั้งระบบ จากอดีตจนถึงปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ เพื่อรองรับประชากรจากทุกภูมิภาคที่เข้ามาอาศัยเพื่อประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา ตลอดจนอปท.พื้นเชื่อมโยงรอบเมืองพัทยาที่มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่แพ้กัน ทำให้พื้นที่รับนำ้ตามธรรมชาติหรือพื้นที่สีเขียวได้ลดน้อยลงในตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ในช่วงฤดูฝนเมืองพัทยาต้องแบกภาระเพื่อรองรับนำ้จากทุกเทศบาลที่มีระดับความสูงกว่าเมืองพัทยาเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ถนนเลียบทางรถไฟและถนนสุขุมวิทรับผลกระทบประสบปัญหานำ้ท่วมขังรอการระบายในทันที ดังที่ปรากฏในภาพข่าวอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ศึกษาออกแบบการแก้ไขปัญหาร่วมกับกรมชลประทานและเมืองพัทยาในการวางแผนแนวทางแก้ไขปัญาเรื่องนำ้ของทั้งระบบ การนำน้ำ(นำ้ท้วมจากฝนปล่อยลงสู่ทะเล)กลับมาใช้เกิดประโยชน์ในยามแล้งและแผนการการผลิตน้ำจืด

  หลังจากฟังบรรยายสรุปฯ ประธานอนุฯเชื่อมั่นในศักยภาพของแผนการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเ​สี​ย​ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม​ และแผนกักเก็บน้ำสู้ภัยแล้ง​ รวมทั้งการนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่​ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวพัทยา พร้อมจะนำไปเสนอต่อกรรมาธิการฯและให้การสนับสนุนเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการนำ้ของเมืองพัทยาต่อไป

  ———————————————————-

  เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563​ ณ​ ห้องทัพพระยา​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก เป็นประธานประชุมรับฟังการบรรยายการนำเสนอแผนการดำเนินการโครงการระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเมืองพัทยา โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับประธานประชุมฯพร้อมคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ นายไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ พล.ต.อ.พิชิต ควรเตชะคุปต์ พล.ต.ท. บุญเรือง ผลพานิชย์ พล.ต.ต.จตุรงค์ ภุมรินทร์ พ.ต.อ.สันติ พนาวงศ์ ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ในการเดินทางมาดูระบบน้ำ และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตะวันออก

  ในฐานะที่เมืองพัทยาเป็นเมืองหลักของ EEC ของภาคตะวันออก ที่มีการรองรับการเจริญเติบโต และพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ  ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก มีภารกิจพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแนวทางในการบริหารจัดการลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ประสบผลสำเร็จ และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ และเพื่อรับทราบปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่เขตภาคตะวันออก หรือ EEC โดยวันนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนดำเนินการโครงการระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเมืองพัทยา เนื่องด้วยปัญหาของฤดูฝนที่ขาดช่วง เกิดปัญหาของแอ่งน้ำมีปริมาณน้ำเก็บกักไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้ชี้แจงถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างที่เมืองพัทยากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณรอบนอกของเมืองพัทยา ซึ่งได้แก่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก (ระยะที่ 1-2) การก่อสร้างสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump4/2) พร้อมท่อระบายน้ำ โดยโครงการเหล่านี้จะเป็นการรวบรวมน้ำและระบายลงคลองกระทิงลาย คลองนาเกลือ และคลองห้วยใหญ่ ซึ่งโดยปกติน้ำในคลองเหล่านี้จะระบายลงสู่ทะเล ก็อาจใช้วิธีผันน้ำกลับไปยังอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน นอกจากนั้นปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดของเมืองพัทยาและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีปริมาณประมาณ 1 แสน ลบ.ม.ต่อวัน และปล่อยสู่ลำคลองตามธรรมชาติ น้ำเหล่านี้ก็อาจสามารถผันกลับไปยังอ่างเก็บน้ำได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาอุปโภค บริโภค เพื่อลดภาระการนำน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำเหล่านั้นด้วย

  ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก ชื่นชมแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ และเชื่อมั่นในศักยภาพของเมืองพัทยาต่อแผนแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์และการผลิตน้ำจืด ทั้งนี้ทางคณะฯ จะรวบรวมแผนการดำเนินโครงการต่างๆ ของเมืองพัทยา เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งหมดของพื้นที่ภาคตะวันออก หรือ พื้นที่เชื่อมโยง EEC ต่อไป


  เมืองพัทยาประชุมเชิงสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอแผนแม่บทดิจิทัลฯ 5 ปี พร้อมผลักดัน ‘เมืองพัทยา’ ทะยานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ EEC

  เมืองพัทยาประชุมเชิงสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอแผนแม่บทดิจิทัลฯ 5 ปี พร้อมผลักดัน ‘เมืองพัทยา’ ทะยานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ EEC

  เมื่อวันที่​ 25 มิ.ย. 63​ ณ​ สวนนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ ฮอลล์ 1 ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเชิงสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอแผนแม่บทดิจิทัลฯ เพื่อระดมความคิดเห็นและเผยแพร่แผนแม่บทดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสารและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมืองพัทยา (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ.2564-2568) โดยใช้ยุทธศาสตร์ NEO Pattaya ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตอบโจทย์การให้บริการประชาชนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์หุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้โดยได้รับเกียรติ นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมความพร้อมเมืองพัทยาเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูง มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะและเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  ด้วยเมืองพัทยาได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัล เทคโนโยลีสารสนเทศ-การสื่อสารและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมืองพัทยา (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ.2564-2568) โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนแม่บทดิจิตอลโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสารเมืองพัทยา (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ.2564-2568) พร้อมปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data) ของเมืองพัทยา และการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารเทศสารมาปรับใช้ในการบริหารจัดการเมืองพัทยา

  สำหรับการประชุมเชิงสัมมนาฯในช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยากำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การลงทุน การคมนาคมขนส่งแห่งภาคตะวันออก ตามยุทธศาสตร์ “NEO Pattaya” โดยหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านไป ก็พร้อมนำโรดแมป “แผนแม่บทเมืองดิจิทัลพัทยา” สร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปีข้างหน้า สู่เป้าหมาย Smart City ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ทั้งด้านการท่องเที่ยว การทำธุรกิจ และการพักอาศัย ผสมผสานอย่างลงตัว เช่นเดียวกับเมืองนานาชาติระดับโลก เมืองพัทยายุคใหม่ จะยกระดับด้วยเทคโนโลยี (Digital Transformation) สร้างความความสะดวกให้ประชาชนผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งบริการภาครัฐ การศึกษา การทำธุรกิจคนรุ่นใหม่ นำระบบ Big Data และดิจิทัล มาใช้ พัฒนาการขนส่ง จราจร ท่องเที่ยว การแพทย์ การวางผังเมือง สิ่งแวดล้อม ทำให้พัทยาโดดเด่นเป็นศูนย์กลางของ “โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือ EEC ซึ่งจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถึง 1.5 ล้านล้านบาท โดยแผนแม่บทดิจิทัลพัทยา จะมี 8 กลยุทธ์ และ 5 แผนปฏิบัติการ ซึ่งเมืองพัทยา ได้ร่วมกับ ม.บูรพา จัดทำขึ้น ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเมืองอัจฉริยะ และรัฐบาลดิจิทัล ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกๆรูปแบบ ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันปรับจูนความคิด เดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ NEO Pattaya เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการท่องเที่ยวและนักธุรกิจ พัทยาจะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่ง EEC อย่างแท้จริง”

  หลังจากนั้น นายกฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะ ได้มีนำเสนอแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแม่บทดิจิทัลฯ จำนวน 5 แผน โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนในทุกๆ มิติ แก้ไขปัญหาในภาพรวมของเมืองพัทยาและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ได้แก่

  1. แผนงานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
  2. แผนงานพัฒนาศักยภาพบริการภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
  3. แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับวิถีชีวิตประชาชน
  4. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยทาง ไซเบอร์
  5. แผนงานส่งเสริมเมืองพัทยาเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะและเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  ซึ่งในวันนี้ได้รับสนใจจากทุกภาคส่วนร่วมประชุมรับฟังการนำ (ร่าง) แผนแม่บทดิจิทัลฯ เป็นจำนวนมาก โดยที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลฯ จะรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และนำไปปรับ (ร่าง) แผนแม่บทดิจิทัล ดังกล่าว เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นรูปธรรมต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3504166149594104/


  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ คุมเข้มมาตรการ จัดระเบียบ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ คุมเข้มมาตรการ จัดระเบียบ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  วันนี้ (26 มิ.ย.63) เวลา 13.30 น. นายมาโ นช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงโควิด – 19 โดยมีนายปุริศร์วัชร์ เพ็ญภูมิ นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข ร่วมลงพี้นที่ในครั้งนี้ ณ ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
  สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเมืองพัทยา โดยกำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด มีการวัดอุณหภูมิ จัดให้มีจุดล้างมือและบริการเจลแอลกอฮอล์ ส่วนผู้จำหน่ายอาหารและผู้ซื้อ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และมีรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและแผง 1-2 เมตร อาหารปรุงสำเร็จ ต้องมีการปกปิดและใช้อุปกรณ์การหยิบจับอาหาร รวมทั้งทำความสะอาดแผง ร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน สำหรับในส่วนผู้ซื้อและผู้บริโภคนั้น ควรวางแผนการซื้อ เพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด ไม่ควรพาเด็กและผู้สูงอายุมาตลาด เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้ง่าย เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
  ซึ่งจากการลงพื้นที่ พบว่ายังมีประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ละเลยในการสวมหน้ากากอนามัย และพบว่าแผงร้านค้าได้มีตั้งยื่นออกมาเกินระยะที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เมืองพัทยาจะดำเนินการจัดระเบียบแก้ไข พร้อมเน้นย้ำให้ทุกตลาดได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด ดูแลสถานที่ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน แผงจำหน่ายสินค้าอย่างน้อยวันละครั้ง และ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จับจ่ายสินค้าภายในตลาดแห่งนี้ต่อไป

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ คุมเข้มมาตรการ จัดระเบียบ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150