• Author Archives: @dm1n

  “รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ” ลงพื้นที่สำรวจบ่อขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย แนวปะการังเกาะล้านและทะเลพัทยา วางมาตรฐานจัดกิจกรรม Sea Walker สร้างสมดุลย์ให้สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  “รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ” ลงพื้นที่สำรวจบ่อขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย แนวปะการังเกาะล้านและทะเลพัทยา วางมาตรฐานจัดกิจกรรม Sea Walker สร้างสมดุลย์ให้สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  วันนี้ (3 เม.ย.64)​ เวลา​ 13.30​ น.
  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ พร้อมด้วยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจบ่อขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และสำรวจแนวปะการังเกาะล้านและทะเลพัทยา วางมาตรฐานจัดกิจกรรม Sea Walker สร้างสมดุลย์ให้สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวต้องมีการอนุรักษ์ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปด้วย ในวันนี้ตนเองและคณะจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการในเรื่องบ่อขยะ ซึ่งเมืองพัทยาได้เข้ามาจัดการจนคลี่คลายและดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้ตรวจสภาพความพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเกาะล้าน ซึ่งเมืองพัทยามีการบริหารจัดการและดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นขั้นตอน เชื่อว่าในอนาคตปัญหาต่างๆนี้จะคลี่คลายไปได้ด้วยดี หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนชุดลงเรือเพื่อที่จะดำน้ำสำรวจปะการังใต้ทะเลเกาะล้าน เพื่อเก็บข้อมูลในการบริหารจัดระเบียบการดำเนินกิจกรรม Sea Walker ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องนี้ตนเองได้ให้ความสำคัญมาก เพราะมองว่าทรัพยากรปะการังและสัตว์ทะเลต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการฟื้นฟูให้คืนความสมบูรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะคืนกลับมา ดังนั้นต้องท่องเที่ยวอย่างมีสติและคิดถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ได้มอบหมายนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามตนได้ให้แนวทางในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว โดยให้มีการอบรมกลุ่มบริษัทท่องเที่ยว การกำหนดขั้นตอนและจำนวนนักท่องเที่ยวในการทำกิจกรรม Sea Walker รวมถึงให้มีการกำหนดช่วงเวลาทำกิจกรรมและปล่อยให้ธรรมชาติได้พักฟื้นบ้าง รวมทั้งการเพิ่มกำลังพลในการตรวจตราพื้นที่ การประกาศใช้กฎหมายเพิ่มเติมหากจำเป็น และสิ่งสำคัญคือ การสร้างเครือข่ายพี่น้องประชาชนให้มีส่วนร่วมและช่วยกันเป็นหูเป็นตาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเสริมความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง และสุดท้าย คือ การติดตามและประเมินผล หากยังคงสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ก็คงต้องให้ยุติการทำกิจกรรมดังกล่าวอย่างเด็ดขาดต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4336324099711634&id=259115847432500

  เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ฟรี (ระยะที่ 2)

  เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ฟรี (ระยะที่ 2)

  วันนี้ ( 3 เม.ย.64) เวลา 09.00 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 6

  เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 โดยเปิดอบรมจำนวน 3 หลักสูตร ฟรี จำนวน 2 ระยะ มีดังนี้
  ระยะที่ 1 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศฯ จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง ระยะที่ 1 ได้อบรมเสร็จสิ้นแล้ว
  ระยะที่ 2 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศฯ จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน และระดับกลาง) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง โดยใช้โรงเรียนเมืองพัทยา 6 เป็นสถานที่อบรม ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 8 วัน หรือ 24 ชั่วโมง หรือ 80% ขึ้นไป จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากเมืองพัทยา
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือหมายเลขโทรศัพท์ 038 253271 , 038 253281 และ 038 254090 ในวันและเวลาราชการ

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4335187736491937&id=259115847432500

  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน​ ครั้งที่ 1

  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน​ ครั้งที่ 1 โครงการสำรวจและออกแบบ เพื่อดำเนินการโครงการเวนคืน และก่อสร้างถนนพัทยาสาย ข5 (ถนนพัทยาสาย 3 ช่วงที่ 2) และถนนสาย ข 4 (ซอยนาเกลือ 13)
  วันนี้​ (2​ เม.ย.64)​ เวลา​ 14.00​ น.​ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน​ ครั้งที่ 1​ โครงการสำรวจและออกแบบ เพื่อดำเนินการโครงการเวนคืน และก่อสร้างถนนพัทยาสาย ข5 (ถนนพัทยาสาย 3 ช่วงที่ 2) และถนนสาย ข 4 (ซอยนาเกลือ 13)โดยมี ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ผู้ช่วยด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
  กล่าวรายงาน​วัตถุประสงค์​ ซึ่งมีนายชยภัทร รักพาณิชมณี วิศวกรโครงการฯ ชี้แจงรูปแบบโครงฯ และผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังฯ จำนวน 139 คน ณ​ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  จากนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกการวางแผนลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกการบริการภาครัฐ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรองรับ 10 อุตสาหกรรมการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลและการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชน เมืองพัทยาจึงว่าจ้างให้ บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด ทำการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบเพื่อดำเนินการโครงการเวนคืนและก่อสร้างถนนสายข 5 (ถนนพัทยาสาย 3 ช่วงที่ 2) และถนนสาย 34 (ซอยนาเกลือ 13) ตามถนนโครงการผังเมืองรวมพัทยาเพื่อกำหนดแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากถนนพัทยาสาย 3 ไปยังถนนสุขุมวิทและถนนพัทยา-นาเกลือ ตามร่างถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของถนนพัทยาเหนือ พัทยาสาย 3 ซอยโพธิสาร และถนนพัทยา-นาเกลือ พร้อมทั้งรองรับการขยายตัวของเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4332630566747654/?d=n

  เมืองพัทยาจัดประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่

  เมืองพัทยาจัดประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่

  วันนี้​ ( 2​ เม.ย.64)​ เวลา​ 10.00​ น. นายมาโนช​ หนองใหญ่​ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่​ โดยมีนางวิไลวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด​และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ​ ห้องประชุมตากสิน​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด​ ได้ให้ความสำคัญกับแนวทาง“ชุมชนดูแลชุมชน” โดยอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่​ ที่เป็นบุคคลใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด​ และมีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย​ ตลอดจนมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรี่โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญยาเสพติดและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติด​ เรื่องการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการเลิกบุหรี่มาแล้วนั้น​ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่เป็นอย่างดี​ การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดใช้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามาร่วมมือกันในการลดผู้เสพยาเสพติดให้ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น​ สามารถกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปสู่วงจรเดิมอีก

  ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด​ ส่วนควบคุมโรค​ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาจึงได้จัดการประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเซี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่​
  โดยได้รับเกียรติจาก​ ดาบตำรวจ​จิณณะ สอนอุ่น​ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา​ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะทำงานและอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่​ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในภาคประชาชนพร้อมกับเชิญชวนและสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนได้ตระหนักและปรับเปลี่ยนทัศนคติ​ หันมาลด​ ละ​ เลิก​ สารเสพติดและบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป


  คณะผู้บริหารผู้เมืองพัทยาร่วมสังเกตการณ์ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19​ ล็อตแรก​ 285​ คน

  คณะผู้บริหารผู้เมืองพัทยาร่วมสังเกตการณ์ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19​ ล็อตแรก​ 285​ คน

  วันนี้​ (2​ เม.ย.64)​ เวลา​ 09.00​ น.​ ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา​ มีการฉีดวัคซีนโควิด-19​ ของซิโนแวค ไบโอเทค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์​ อสม,เจ้าหน้าที่ตำรวจ​ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า จำนวน​ 285​ คน โดยมีนายสนธยา​ คุณปลื้ม​ นายกเมืองพัทยา​ พร้อมด้วยนายมาโนช​ หนองใหญ่​ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ

  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า วันนี้เป็นการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวันแรก​ให้กับบุคลากรจำนวน​ 285 คนและจะมีการฉีดในล็อตที่ 2 ในวันที่​ 23​ เม.ย. 2564 ซึ่งรัฐบาลได้จัดส่งวัคซีนซิโนแวค ไบโอเทคให้กับจังหวัดชลบุรี จำนวน 20,000 โดส เพื่อจัดฉีดให้กับบุคลากรทั้งหมด 10,000 คน ซึ่งได้จัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ฉีดพร้อมกันทั้งจังหวัด และจะมีการสำรวจประชากรเพิ่มเติมเพื่อให้มีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมครบ 100% เพื่อเตรียมการเป็น 1 ใน 5 จังหวัด (เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชลบุรี) ที่จะรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังจากเปิดประเทศ


  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ทีเส็บ จับมือ 23 ภาคีเครือข่ายลงนาม MOU “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” นำร่อง 10 เมืองไมซ์

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ทีเส็บ จับมือ 23 ภาคีเครือข่ายลงนาม MOU “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” นำร่อง 10 เมืองไมซ์

  วันนี้ (1 เม.ย. 2564 ) เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น G โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วย
  มาตรฐาน” โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย​ สุทธิเดชานัย ผู้แทนประจำภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน.และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พร้อม 23 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามฯ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน นำร่อง 10 เมืองไมซ์ ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยของระบบบริการและสถานประกอบการต่างๆ

  กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงาน 23 ภาคีเครือข่าย อาทิ กรมการท่องเที่ยว กรมการขนส่งทางบก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมโรงแรมไทย เป็นต้น จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” เพื่อสนับสนุนการจัดงานกลุ่มการจัดประชุมและนิทรรศการ การเดินทางและการ
  ท่องเที่ยวในเมืองอย่างปลอดภัย ด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้ง
  ขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานระบบบริการและสถานประกอบการต่าง ๆ ใน 10 เมืองไมซ์ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พิษณุโลก ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และเมืองพัทยา

  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้เชื้อโรคอยู่ในวงจำกัด ทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งวางแนวทางลดจำนวนวันกักตัวของนักท่องเที่ยว กรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือตรวจเชื้อก่อนเข้าประเทศ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยขณะนี้ได้ทยอยฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อลดความรุนแรงของโรค ทั้งการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ของประชากรไทยภายในสิ้นปี 2564 นี้ ควบคู่กับยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการและสุขอนามัยส่วนบุคคลของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยก้าวเดินต่อไป”

  ด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน เป็นการผนึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเน้นการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านสุขอนามัยสำหรับสถานประกอบการและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับได้ร่วมกันจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางของพื้นที่ในการดำเนินการ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัย โดยจากผลการประเมินตนเองของสถาน
  ประกอบกิจการของแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus พบว่า สถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินสูงสุดได้แก่ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้อยละ 100 โรงแรม ร้อยละ 99.1 และห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 97.8 ตามลำดับ ชี้ให้เห็นถึงความพร้อมในการให้ความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ กรมอนามัยขอความร่วมมือสถานประกอบการ กิจการประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมประเมินตนเองเพิ่มมากขึ้น สำหรับประชาชนและผู้ที่เข้าร่วมในสถานที่ประชุม สถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการ Check in และ Check out ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ
  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและหมั่นสังเกตตนเอง หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้งดทำกิจกรรมและไปพบแพทย์

  นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำโครงการเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน ต้องดำเนินการพิจารณาด้านการจัดงานให้ครอบคลุมในทุกกิจการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์
  เพื่อให้การเปิดเมืองและการจัดงานมีความปลอดภัยทั้งระบบและครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยในระยะแรกจะเริ่ม
  ขับเคลื่อนใน 10 เมืองไมซ์ก่อน ซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการจัดงาน แล้วจึงขยายผลไปยังเมืองอื่น ๆ ในระยะต่อไป โดยใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards (TMVS) ร่วมกับแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ หรือ MICE New Normal สำหรับสถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน ผู้ร่วมงาน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 สร้างมาตรฐาน และความมั่นใจในการจัดงานไมซ์ได้อย่างปลอดภัย พร้อมกันนี้ที่เส็บยังได้เตรียมจัดโรดโชว์ไปยังเมืองไมซ์ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แนวทางปฏิบัติการป้องกันโควิด 19 พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ และสร้างความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆระหว่างหน่วยงานในพื้นที่นั้น ๆ ให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดงาน โดยมีกำหนดไปจัดที่จังหวัดภูเก็ต อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ พัทยา และกรุงเทพฯ ในเดือนเมษายนนี้

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4329853557025355/

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 ร.ร.มพย.3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)​

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 ร.ร.มพย.3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)​

  วันนี้( 1 เม.ย.64) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 โดยมีนายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีฯประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)​

  เมืองพัทยาให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเมืองพัทยา รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในการนี้ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ขึ้นซึ่งเป็นกลไกหนึ่งเพื่อร่วมดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูธรบางละมุง และสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา สนับสนุนครูตำรวจแดร์เข้าทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 1,380 คน ในภาคเรียนที่ 2/2563 รวมทั้งจัดประกวดเรียงความ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาถ่ายทอดผ่านตัวอักษร ซึ่งจะสะท้อนถึงความคิด ความเข้าใจในบริบทต่างๆที่สำคัญจากการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าอบรมในหลักสตรดังกล่าวมีทักษะ รู้จักวิธีหลบเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเสพติดและความรุนแรง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป


  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (1 เมษายน 2564) มีคุณภาพอากาศดีมาก สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว รายงานสภาพอากาศในเขตเมืองพัทยา (บริเวณแยกพัทยากลาง) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 19.1 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 0 -25 (สีฟ้า) คุณภาพอากาศดีมากเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว เกาะติดทุกสถานการณ์เมืองพัทยา แอด Line@ ที่ prpattaya เข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว คุณและโลกจะไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4329510360393008/?d=n

  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน บูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2564

  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน บูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2564
  วันนี้ (1 เม.ย. 64) เวลา​ 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2564 โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานเกิดการบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ในปัจจุบัน เกิดการพัฒนาก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และเหมาะสำหรับนครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานอย่างยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน ภายใต้นโยบาย “Neo Pattaya” พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน โดยมีพันธกิจสำคัญ คือ การยกระดับให้การบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4329500153727362/?d=n

  เมืองพัทยาดึงกิจกรรมบันเทิงใจประจำเดือนเมษายนอย่างเต็มอิ่ม จุใจ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19

  เมืองพัทยาดึงกิจกรรมบันเทิงใจประจำเดือนเมษายนอย่างเต็มอิ่ม จุใจ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19

  หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 คลี่คลายลง เมืองพัทยาปรับวิถี ใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า- 19 ตามประกาศมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, ต้องเว้นระยะห่าง 1 เมตร, ล้างมือบ่อย ๆ พกเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย สำหรับการท่องเที่ยวที่คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ประจำเดือนเมษายน 2564 มี ดังนี้
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มสุดชิล “BEACH FOOD FESTIVAL 2021” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช
  ทุกเสาร์ อาทิตย์ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 “งานเดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 12 ชม ชิม แช๊ะ แชร์ Always Love you…Naklua Market ณ ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ บริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาว
  วันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 พบกับศึกปะทะความเร็วเหนือผิวทะเล ในรายการการแข่งขันเรือเร็วและเจ็ตสกีท้องถิ่นเมืองพัทยา ณ ชายหาดจอมเทียน
  วันที่ 9 – 19 เมษายน 2564 ขอเชิญร่วมชมความหลากหลาย สุดอลังการของว่าวขนาดใหญ่ ถ่ายรูปสวยๆ สุดชิลริมชายหาดพัทยา ณ ชายหาดพัทยา หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช
  วันที่ 20 เมษายน 2564 เชิญร่วมสืบสานประเพณีไทยในงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ณ ลานโพธิ์นาเกลือ
  วันที่ 21 – 25 เมษายน 2564 เชิญร่วมรับชมการแข่งขันชิงแชมป์ในการรายการ Jet ski world cup ณ ชายหาดจอมเทียน
  วันที่ 30 เมษายน ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 (ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์) เชิญร่วมสนุกสนามบันเทิงใจ งานเทศกาลดนตรี Pattaya Music Festival ณ ชายหาดพัทยา
  ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆได้ โดยพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) รวมถึงเว็บไซค์ www.pattayacityevents.com และ www.pattaya.go.th เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวก รวดเร็ว สอบถามข้อมูลต่างๆ ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4326641224013255&id=259115847432500

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150