• Author Archives: kim


  1,7-8 ธ.ค.นี้​.. มูลนิธิคุณพ่อเรย์  รับบริจาคข้าว​ “กองทุนข้าว SOS RICE”ครั้งที่ 23 ณ​ ห้างสรรพสินค้าทั่วพัทยา​ หวังนำไปช่วยเยาวชนและผู้ถูกทอดทิ้ง

  วันนี้ (21 พ.ย.62) เวลา 15.30 น. นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม แถลงข่าว “กองทุนข้าว SOS RICE”ครั้งที่ 23 โครงการรณรงค์รับบริจาคข้าวแก่เยาวชนและผู้ถูกทอดทิ้ง  ร่วมกับบาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมด้วยนายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานไมค์กรุ๊ป และประธานโครงการฯ ฝ่ายศูนย์การค้าฯ  นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯดังกล่าวเป็นจำนวนมากแขกผู้มีเกียรติ  ณ ห้องประชุมบัวหลวง  มูลนิธิคุณพ่อเรย์  พัทยา

  ด้วยทุกปี​ ประชาชน​ องค์กรภาครัฐและเอกชน​  บูรณาการร่วมกันในการร่วมบริจาคข้าว​แก่เยาวชนและผู้ถูกทอดทิ้ง​ โครงการ​ “กองทุนข้าว SOS RICE”  ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี​ จนถึงปีนี้ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 23    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ซึ่ง มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้การดูแลเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการกว่า 850 คน ในแต่ละปีมูลนิธิฯต้องใช้ข้าวสารจำนวน  70,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปเลี้ยงดูผู้ถูกทอดทิ้ง ให้เติบโต มีการศึกษา มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่มีค่าของประเทศชาติในอนาคต ในปีนี้โครงการ “กองทุนข้าว 2019” จะเริ่มดำเนินการรับบริจาคตั้งแต่ วันที่ 1,7-8 ธันวาคม 2562 โดยตั้งจุดรับบริจาคตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเมืองพัทยา อาทิ เทสโก โลตัส  บิ๊กซี แม็คโคร เฟรนชิฟ  ท็อป วิลล่ามาร์เก็ต  เซ็นทรัล  ฟู๊ดแลนด์  ฮาร์เบอร์มอล  เซเว่นอีเลเว่น รวมไปถึงตลาดนัดสำคัญต่าง ๆ ที่สนับสนุนโครงการ “SOS Rice 2017” หรือ “กองทุนข้าว 2017”  หรือบริจาคได้ที่  สำนักงานต้อนรับและรับบริจาคของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ฯ  ถนนสุขุมวิท ได้เช่นกัน


  แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 9

  วันนี้ (21 พ.ย.62) เวลา 14.00 น. ณ ห้องบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ (มูลนิธิคุณพ่อเรย์) จัดให้มีการแถลงข่าวแข่งขันฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 9 โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศบาลเมืองหนองปรือ และบาทหลวงประสิทธิ์ กุ๊นุ รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และประธานคณะทำงานฯ ร่วมแถลงข่าว ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ร่วมกับเมืองพัทยา, เทศบาลเมืองหนองปรือ และบริษัท เดอะ เพอร์ฟูม เฮาซ์ จำกัด กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 9 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ สนามเอฟซี แพลนเน็ต สเตเดียม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น คือรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี, และรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จำนวน รวม 26 ทีม ทีมละ 7 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนมีใจรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล ปลูกฝังให้รู้จักหน้าที่และเคารพกฎกติกาของสังคม สนับสนุนให้เกิดนักกีฬาระดับท้องถิ่น, ภูมิภาค, ประเทศและพัฒนาตนเองไปสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนในการดูแลเด็กและคนพิการในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์อีกด้วย

  เมืองพัทยาขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 9 ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 088 635-4497


  เมืองพัทยา จับมือ 4 หน่วยงาน บันทึกความร่วมมือโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน

  วันนี้(19 พ.ย.62)เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ร่วมกับ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ตรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี นายณพลกิตตน์ โสดร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่วนนงนุชพัทยา Mr.Klaus Jurgen Vice President ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา นางสาวนงนุช ปานทุบวร ผู้บริหารโรงเรียนรักษ์ภาษาจีน LCS โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่ประชาชนเมืองพัทยา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารได้ดี รวมทั้งเป็นการรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก


  18 – 22 พ.ย.นี้… กฟภ. จะดำเนินการขุดวางท่อร้อยสายไฟและบ่อพัก ถนนพัทยากลาง ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสาย 3 แหลมบาลีฮาย โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

  ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 โดยดำเนินการก่อสร้างขุดวางท่อร้อยสายไฟและบ่อพัก จำนวน 4 จุด ดังนี้ ถนนสุขุมวิท (ช่วงหน้า King Power – แยกถนนพัทยากลาง) พัทยากลาง (หน้าฟู้ดแลนด์ – ธ.กรุงศรีฯ ระหว่าง ซ.พัทยากลาง 13 – 15) ถนนพัทยาสาย 3 (ซ.เฉลิมพระเกียรติ 23,29 – 31 ,ซ.เล้งกี่) และบริเวณแหลมบาลีฮาย ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พ.ย.2562 โดยในระหว่างวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี จะดำเนินการก่อสร้าง 24 ชั่วโมง ส่วนในวันศุกร์ เวลา 17.00 น. จะทำการคืนพื้นที่และเก็บเศษวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ตำแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการเดินทางต่อไป ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าฯ หมายเลขโทรศัพท์ 087-230-8118


  รองนายกเมืองพัทยา ลงสุ่มตรวจโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) ตามโครงการอาหารกลางวัน พร้อมเน้นย้ำโรงเรียนต้องเอาใจใส่คุณภาพอาหาร สะอาด ถูกอนามัย

  วันนี้ (18 พ.ย.62 )เวลา 11.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) เพื่อสุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนฯ โดยมีนางสาวอิชยา โอฬา รองผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 4 รก.ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 4 พร้อมคณะครูให้ต้อนรับและพาเดินเยี่ยมชมการให้บริการสวัสดิการเด็กนักเรียนภายในโรงอาหาร

  ทั้งนี้ จากการลงพื้นตรวจสอบในวันนี้พบว่าอาหารที่นักเรียนได้รับประทานนั้นมีมาตรฐาน สด สะอาด และสามารถเติมอาหารได้ตลอดจนกว่าจะอิ่ม สร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เน้นย้ำคณะผู้บริหารสถานศึกษาว่าขอให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยในแต่ละวันให้มีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารว่ามีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ดูแลรักษาโรงครัว โรงอาหารให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ซึ่งเราควรที่จะให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติ เพราะนักเรียนเป็นวัยเจริญเติบโต จำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้ร่างกายได้นำสารอาหารไปใช้ในการพัฒนาร่างกายให้เติบโตต่อไป พร้อมกันนี้จะมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนอื่นอีก เพื่อตรวจดูคุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเมืองพัทยาอย่างเคร่งครัด และหากพบว่าโรงเรียนใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็จะดำเนินการกับผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบต่อไป


  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ณ วัดบุณย์กัญจนาราม เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

  วันที่ (19 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ภายใต้โครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติ ในงานฯ ซึ่งมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รอง ปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ และมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารสุข พร้อมด้วยคณะทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยา อสม.เมืองพัทยา สำนักพัฒนาสังคม กลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ วัดบุณย์กัญจนาราม ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
  ด้วยส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ วัดบุณย์กัญจนาราม เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยภายในงานมีการให้บริการต่างๆ ฟรี ดังนี้

  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เช่น บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป นำโดยแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง และทีมงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเมืองพัทยา และให้บริการจ่ายยาตามแผนการรักษาของแพทย์ นำโดยเภสัชกร วีรพงษ์ ธัมโชตัง และทีมงานเภสัชกร โรงพยาบาลเมืองพัทยา
  • บริการแพทย์แผนไทย ให้คำแนะนำ ปรึกษาอาการเจ็บป่วย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยบำบัดการเจ็บป่วย โดยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง นำโดยนางกษมา บุณยะวรรธนะ และทีมงานส่วนสร้างเสริมสุขภาพ
  • บริการทรายอะเบท สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ และ gift set ชุดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นำโดย ร.ต.อ. หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผอ.ส่วนควบคุมโรค และทีมงานส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  • บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ นำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  • บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกับโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมและป้องกันเห็บ หมัด ให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง นำโดย นายสุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มสัตวแพทย์
  • บริการมุมความรู้และการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลเมืองพัทยา นำโดย ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข และทีมงานส่วนบริการสาธารณสุข ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและการดำเนินงานกองทุนวันละบาท และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยสำนักพัฒนาสังคม
  • บริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน โดยกลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา
  • ร่วมสนุกกับเกมส์ ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพและรับของรางวัลมากมาย
   สำหรับการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งต่อไป ตรงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ วัดช่องลม เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจรับบริการฟรี..ตามวันและเวลาดังกล่า

  สามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  นับถอยหลัง ชมความงดงามพลุนานาชาติ International Fireworks Festival 2019 กลางอ่าวพัทยา เฉลิมฉลองครบรอบ 41 ปี สถาปนาเมืองพัทยา

  เมืองพัทยา กำหนดจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติ Pattaya International Fireworks Festival 2019 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ชายหาดพัทยา ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี ทั้งนี้เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมกับดื่มด่ำความงดงามที่แต่งแต้มบนท้องฟ้าชายหาดพัทยายามค่ำคืน ด้วยความเจิดจรัส ตระการตาของพลุไฟ ประกอบแสง สี เสียง กับการแสดงพลุจากหลากหลายทั้ง 6 ประเทศ พร้อมกับกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ตลอดแนวชายหาดพัทยา และยังมีมุมถ่ายภาพสวยๆ เพื่อบันทึกความทรงจำดีๆ หนึ่งปีมีครั้งเดียว ที่ชายหาดพัทยา
  วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
  เวลา 17.00 น. กิจกรรมความบันเทิงต่างๆ บนถนนสายชายหาดพัทยา
  เวลา 18.30 น. ขบวนมาร์ชชิ่งแบนด์ ขบวนพาเหรด ขบวนรถคานิวัล
  เวลา 19.30 น. พิธีเปิดงานเทศกาลพลุนานาชาติ Pattaya International Fireworks Festival 2019
  เวลา 20.00 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 1 ประเทศไทย ชุด เจิดจรัสเบิกฟ้าพัทยา ประชาสุขใจ
  เวลา 20.15 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 2 ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ชุด Radiance over the sea
  เวลา 20.30 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 3 ประเทศแคนาดา ชุด Dancing Stars
  เวลา 20.45 น. การแสดงคอนเสิร์ต ช่วงที่ 1 Musketeers
  เวลา 21.50 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 4 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ชุด Reach for the stars
  เวลา 22.05 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 5 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ชุด Brightening the horizons
  เวลา 22.20 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 6 ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ชุด Sparkle Sensation
  เวลา 22.35 น. การแสดงคอนเสิร์ต ช่วงที่ 2 Sweet Mullet

  วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
  เวลา 17.00 น. กิจกรรมความบันเทิงต่างๆ บนถนนสายชายหาดพัทยา
  เวลา 18.30 น. ขบวนมาร์ชชิ่งแบนด์ ขบวนพาเหรด ขบวนรถคานิวัล
  เวลา 20.15 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 1 ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ชุด Enchanted Dreams
  เวลา 20.30 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 2 ประเทศแคนาดา ชุด Razzle-dazzle
  เวลา 20.45 น. การแสดงคอนเสิร์ต ช่วงที่ 1 (Yes’sir Days)
  เวลา 21.50 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 3 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ชุด The Magnificence over the Rainbow
  เวลา 22.05 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 4 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ชุด Flame up the dark
  เวลา 22.20 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 5 ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ชุด Glorious Finale
  เวลา 22.35 น. การแสดงคอนเสิร์ต ช่วงที่ 2 (25 Hours)
  พลาดไม่ได้แล้ว 29 – 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป เมืองพัทยาขอเชิญชมความงดงามบนท้องฟ้ากลางอ่าวพัทยา ในงานเทศกาลพลุนานาชาติ Pattaya International Fireworks Festival 2019 ท่ามกลางความบันเทิงใจ การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียง ตระการตา พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำตลอด 2 วัน 2 คืน ณ ชายหาดพัทยา ที่จะมาสร้างความประทับใจมิรู้ลืมอย่างแน่นอน
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศิลปะ ภาพยนตร์และการดนตรี สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3100 ต่อ 4115


  แถลงข่าวผ้าป่าการศึกษา “ผ้าป่าสร้างมิตร พลิกชีวิตคนพิการ”

  วันนี้ 8 พ.ย. 62 เมื่อเวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมการแถลงข่าวผ้าป่าการการศึกษา “ผ้าป่าสร้างมิตร พลิกชีวิตคนพิการ” โดยมีบาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” ประธานฝ่ายฆราวาส นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีสมาชิกชุมชนบริเวณมูลนิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและใกล้เคียง , บุคลากร นักเรียน และผู้รับบริการในมูลนี้พระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เข้าร่วมแถลงข่าว พร้อมชมการแสดงกลองยาว ของชุมชนโป่ง ณ หอประชุม TCT Auditorium อาคารวัฒนาทร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา


  29 พ.ย. นี้ เมืองพัทยาเชิญร่วมทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี” ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยา ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2521 เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และเนื่องในโอกาสครบรอบวันดังกล่าว เมืองพัทยาจึงได้กำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 41 ปี” ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยาในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยในเวลา 07.00 น. – 12.00 น. โดยมีพิธีทำบุญทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และร่วมวางพวงมาลาให้กับรูปปั้นจำลองของคุณปริญญา ชวลิตธำรง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ให้กับเมืองพัทยา เพื่อก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา และยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคีระหว่างภาครัฐและเอกชนอีกทางหนึ่งด้วย


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150