• Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

  เมืองพัทยา เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ระบออบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนในเมืองพัทยา ประจำปี 2563

  เมืองพัทยา เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ระบออบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนในเมืองพัทยา ประจำปี 2563

  วันนี้ (20 ม.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติร่วมพิธีฯดังกล่าวด้วย

  ด้วยฝ่ายกิจการการสภาเมืองพัทยาได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้เยาวชนในเขตเยาวชนเมืองพัทยา ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกให้รักท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนฝึกฝนด้านความคิด ทัศนคติ และบุคลิกภาพที่ดีและถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งการเป็นพลเมืองที่ดี ดังนั้นจึงได้มีการอบรมขึ้น ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพัทยา และศึกษาดูงานในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเขตเมืองพัทยา จำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถจากมหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมรวมหยดน้ำเป็นสายธาร
  มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาทเยาวชนในการปกครองรูปแบบพิเศษเมืองพัทยากับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และ การมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมฯสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต


  วง CHECMATE คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ตามคาด ในการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563

  วง CHECMATE คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ตามคาด ในการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563

  เมื่อวันที่ 19 ม.ค.63 เวลา 20.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชน เมืองพัทยาประจำปี 2563 โดยมีนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม แขกผู้มีเกียรติ น้องๆ เยาวชน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้

  เมืองพัทยาโดยสำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการจัดหาสถานที่ที่ดีและเหมาะสม ให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และใช้เวลาว่างจากการเรียนหรือการทำงานให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งหลักเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี และไม่เคยมีผลงานในสังกัดค่ายเพลงใดมาก่อน ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในเขตเมืองพัทยาหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี
  สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง CHECMATE
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่วง POISON PINK
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่วง AHEM
  รางวัลวงแสดงสดยอดเยี่ยม ได้แก่วง CHECMATE
  รางวัลมือกีต้าร์ยอดเยี่ยม ได้แก่วง CHECMATE
  รางวัลมือเบสยอดเยี่ยม ได้แก่วง POISON PINK
  รางวัลมือกลองยอดเยี่ยม ได้แก่วง THE ROCKWELLER
  รางวัลนักร้องนำยอดเยี่ยม ได้แก่ วง TOGETHER
  และรางวัลชมเชย ได้แก่ THE PERT, FREE MAN, DNA, TOGETHER, VASABI, THE ROCKWELLER, NEGATIVE
  ซึ่งรางวัลที่มอบให้นี้จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการพัฒนาสมอง ความคิดและการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลต่อการเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย


  ร่วมชมร่วมเชียร์ การประกวดตี๋ – หมวย ไชนิส และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน การแสดงคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ อลังการ ในงานเทศกาลตรุษจีน เมืองพัทยา ประจำปี 2563

  ร่วมชมร่วมเชียร์ การประกวดตี๋ – หมวย ไชนิส และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน การแสดงคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ อลังการ ในงานเทศกาลตรุษจีน เมืองพัทยา ประจำปี 2563

  เมืองพัทยากำหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยาประจำปี 2563 วันที่ 25 มกราคม 2563 โดยในปีนี้กำหนดกิจกรรมขึ้น จำนวน 3 แห่ง คือ ณ ลานกิจกรรมพัทยากลาง ถนนคนเดิน Walking Street และสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทยจีน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของคนไทย เชื้อสายจีน และการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

  ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. – 11.00 น. พิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ 3 แห่ง พร้อมโชว์การแสดงมังกรและสิงโต เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเริ่มจากบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ส.ทร.5) และจุดสุดท้ายที่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทพเจ้าในมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา พร้อมชมการแสดงมังกรและสิงโต เนื่องในโอกาสวันปีใหม่จีน โดยในปีนี้มีกิจกรรมการแสดง จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
  1.บริเวณลานกิจกรรมพัทยากลาง พบกับการประกวดตี๋ – หมวย ไชนีส พัทยา 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. และเวลา 20.00 น. มีพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศผลการตัดสินการประกวดและมอบรางวัลถ้วย และสายสะพายแก่ผู้ชนะการประกวด ต่อจากนั้นเวลา 20.30 น. เชิญชมการแสดงการแสดงโชว์มังกรและสิงโต การพ่นไฟ การต่อตัว การปีนเสา และในเวลา 21.30 น. เป็นการของหนุ่มน้อยอารมณ์ดี เพิร์ธ ธนพล ต่อด้วยวงดนตรี จากวงชิโนบิ และปิดท้ายการแสดงคอนเสิร์ตจากวง Paradox ที่จะมาสร้างสีสันภายในงาน
  2.บริเวณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. พบการแสดงวงดนตรีจากวงเพลินจิต ต่อด้วยการแสดงโชว์มังกรและสิงโต การพ่นไฟ การต่อตัว การปีนเสา และในเวลา 19.30 น. เป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ “เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา 2563” โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเครื่องดนตรีจีน “หยางฉิน” และต่อด้วยการการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน จำนวน 5 ชุด ได้แก่ ความรื่นเริงในเทศกาลตรุษจีน , ระบำพัด , งิ้วเปลี่ยนหน้า/พ่นไฟ , เทพธิดาอวยพร , ระบำสาวสวรรค์ เวลา 21.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องลูกทุ่งสาวสวย ใบเตย อาร์สยาม และปิดท้ายด้วยการแสดงวงดนตรี จากวงเพลินจิต
  3.บริเวณ ถนนคนเดิน Walking Street เวลา 19.15 น. ชมการการแสดงเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน จำนวน 6 ชุด ได้แก่ รุ่งอรุณปีใหม่จีน ลอดลายมังกร อลังการนางอัปสร ปักษาสวรรค์ (ระบำนกยูง) การแสดงซอจีน เอ็งกอ-พะบู๊

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3100 ต่อ 3130 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  31 ม.ค. – 9 ก.พ. นี้ ห้ามพลาดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด พัทยาคัพ ครั้งที่ 15 รับรองความสนุก ตื่นเต้น ลุ้นติดขอบสนาม

  31 ม.ค. – 9 ก.พ. นี้ ห้ามพลาดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด พัทยาคัพ ครั้งที่ 15 รับรองความสนุก ตื่นเต้น ลุ้นติดขอบสนาม

  เมืองพัทยาได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยาประจำปี 2563 ขึ้น ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา โดยแบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาชายหาด จำนวน 3 ชนิดกีฬาประกอบด้วย

  1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด พัทยาคัพ ครั้งที่ 15
  2. การจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด ครั้งที่ 2
  3. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด พัทยาโอเพ่น ครั้งที่ 10
   โดยในวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด พัทยาคัพ ครั้งที่ 15 โดยแบ่งเป็นประเภทการแข่งขัน 2 ประเภท คือ
  • ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย
  • ประเภทเยาวชนทั่วไปชาย​ อายุไม่เกิน 15 ปี
   สำหรับรายชื่อนักเตะ 14 ทีมชาติไทยที่เข้าร่วมชิงชัยในครั้งนี้มี “โค้ชเอก” เศรษฐกรชัย ชื่นตา และมี พล.ท.อิสระ วัชระประทีป เป็นผู้จัดการทีม ชุดเตรียมลุยศึก “ฟุตบอลชายหาดพัทยา คัพ 2020” วันที่ 31 ม.ค. – 9 ก.พ. นำโดยแข้งยอดเยี่ยมอาเซียน คมกริช ณ น่าน และ วัชระ เลไพจิตร นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ รวมถึง 3 แข้ง ที่กลับมามีชื่อติดโผทีมชาติอย่าง กิตติพงค์ เหลี่ยมอุไร และคู่ฝาแฝด ปรเมศวร์ -​ ปรมัตถ์ มาศคีรีวงศ์

  โดยรายชื่อทั้ง 14 แข้ง ประกอบด้วย
  ผู้รักษาประตู : สุริยา บริเดช ,กิตติพงค์ เหลี่ยมอุไร

  ตัวรับ : วัชระ เลไพจิตร ,นที จีปน

  ตัวข้าง : มาซายูกิ โยชิดะ ,ปรมัตถ์ มาศคีรีวงศ์ ,ปรเมศวร์ มาศคีรีวงศ์ ,ศักดา จำปาทอง ,เฉลิมชัย แซ่ลิ้ม ,วุฒินันท์ ปรือทอง

  กองหน้า : ฐานันดร ประราชะ ,ศุภกฤต ศรีอาจ ,คมกริช ณะน่าน ,รัฐพงษ์ นาดี

  สำหรับศึก”ฟุตบอลชายหาดพัทยา คัพ 2020″ ครั้งที่ 20 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 9 ก.พ. ณ ลานอเนกประสงค์ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี 10 ทีมร่วมฟาดแข้ง ประกอบด้วย ทีมชาติ ฝรั่งเศส (อันดับ 27 โลก), นอร์เวย์ (อันดับ 45 โลก), ฮอลแลนด์ (อันดับ 57 โลก), ลัตเวีย (อันดับ 82 โลก) และออลสตาร์จาก รัสเซีย, จีน, ฟินแลนด์, อังกฤษ, ไอร์แลนด์ และ ทีมชาติ ไทย เจ้าของแชมป์อาเซียน​ 2019

  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมและเป็นกำลังใจผู้เข้าแข่งขัน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว​ เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 253100 ต่อ 3127 และ 3128 ในวันและเวลาราชการ


  ศึกปะทะศิลปะการต่อสู้การแข่งขันเทควันโด Pattaya Open Taekwondo Championship ครั้งที่ 2

  ศึกปะทะศิลปะการต่อสู้การแข่งขันเทควันโด Pattaya Open Taekwondo Championship ครั้งที่ 2

  วันนี้ (18 ม.ค.63) เวลา 10.00 น. ณ อาคารกรีฑาในร่ม​ เมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโด Pattaya Open Taekwondo Championship ครั้งที่ 2 โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย Mr. Kim Kyungduk Jongnam นายกสมาคมเทควันโดเคียงกิโด สาธารณรัฐเกาหลี หัวหน้าส่วนราชการ นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา​ คณะผู้บริหารสถานศึกษา สื่อมวลชน นักกีฬา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ อย่างคับคั่ง

  เมืองพัทยา โดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา จัดการแข่งขันเทควันโด ประจำปี 2563   ในวันเสาร์ที่​ 18​ มกราคม​ 2563​ ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ารำพุมเซ่ และประเภทต่อสู้ และหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันฯได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศในประเภทต่างๆ
  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถในด้านกีฬาเทควัน​โด ได้มีการพัฒนาฝีมือนำไปสู่ชัยชนะ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งต่อยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ และยังเป็นการเปิดโอกาสสู่การเป็นนักกีฬาเยาวชน ระดับภูมิภาคและนานาชาติต่อไป


  18 – 19 ม.ค.นี้ ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง

  18 – 19 ม.ค.นี้ ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง

  เมืองพัทยาจัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 เพื่อให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ใช้เวลาว่างจากการเรียนหรือการทำงานให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด มีการพัฒนาทางด้านสมองและอารมณ์ช่วยพัฒนาให้กลายเป็นอาชีพได้ สำหรับการการประกวดจะมี 2 รอบ รอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง และรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ชายหาดพัทยา

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมชม และให้กำลังใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 ตามวัน สถานที่และเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณโหม่ง หมายเลขโทรศัพท์ 084 659 9788


  เมืองพัทยาจัดอบรม “พฤติกรรมสุขภาพ กับแบบอย่างที่ดี” พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย พร้อมมอบเข็ม อสม.และรางวัลแก่ผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุข

  เมืองพัทยาจัดอบรม “พฤติกรรมสุขภาพ กับแบบอย่างที่ดี” พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย พร้อมมอบเข็ม อสม.และรางวัลแก่ผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุข

  วันนี้(17 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรม “พฤติกรรมสุขภาพ กับแบบอย่างที่ดี” เพื่อส่งเสริมให้แกนนำดูแลสุขภาพประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในชุมชน โดยการปรับวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งด้านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน รวมถึงการลดหรือเลิก สิ่งที่บั่นทอนจิตต่อสุขภาพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลสุขภาพ เพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ซึ่งจัดโดยส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข พร้อมมอบเข็มอสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี รางวัลการประกวดผลงาน”มาตรฐาน คสมช. ดีเด่น” และรางวัลการคัดเลือก”อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี นายเฉลิมพลผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สมาชิกผู้สูงอายุจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา


  ถึงเวลาแล้ว.. มาช่วยกันลดมลภาวะฝุ่น​ เริ่มนับหนึ่งจากตัวเรา ก็สามารถลดการสะสมของฝุ่นละอองได้

  ถึงเวลาแล้ว.. มาช่วยกันลดมลภาวะฝุ่น​ เริ่มนับหนึ่งจากตัวเรา ก็สามารถลดการสะสมของฝุ่นละอองได้

  ฝุ่น PM 2.5 มาจากไหน? ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองที่ลอยขึ้นไปรวมตัวกันในอากาศเป็นจำนวนมากในช่วงกลางคืน ก่อนที่จะถูกลมพัดฟุ้งกระจายจางหายไปรวมกันอยู่ในอากาศ แต่หากวันไหนอากาศนิ่ง ไม่มีลมพัด ก็จะทำให้ฝุ่น PM 2.5 ไม่ฟุ้งกระจาย เกิดการสะสมของฝุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ จนระดับความเข้มของฝุ่นในพื้นที่นั้นๆ เข้าสู่ระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จนกลายเป็นปัญหาทางมลภาวะทางอากาศนั่นเอง
  โดยส่วนใหญ่ ฝุ่น PM 2.5 เกิดมาจากโรงผลิตไฟฟ้า ควันท่อไอเสียจากรถยนต์ การเผาไม้ทำลายป่า เผาขยะ การเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติที่ไม่สมบูรณ์ ฝุ่นจากการก่อสร้าง สิ่งเหล่านี้เมื่อสะสมเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถกระจายออกไปได้ ก็ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่น PM 2.5 ไม่มีกลิ่น มีขนาดเล็กมาก ฝุ่น PM 2.5 ชนิดนี้ สามารถผ่านเข้าไปในร่างกายได้ถึงถุงลมปอด บางส่วนสามารถเล็ดรอดผ่านผนังถุงลม​ ปอด​ เข้าไปในเส้นเลือดฝอยล่องลอยอยู่ในกระแสเลือด และกระจายตัวแทรกซึมไปทั่วร่างกาย จะกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระ ลดระบบแอนตี้ออกซิแดนท์ รบกวนสมดุลต่างๆ ของร่างกาย และกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งสารอักเสบ ซึ่งมีอันตรายต่อเนื้อเยื่อในร่างกาย และส่งผลกระทบต่างๆ ตามมา คือ

  • กระตุ้นให้คนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังเกิดอาการกำเริบ เช่น โรคจมูกอักเสบ ภูมิแพ้ โรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง
  • กระตุ้นให้คนที่มีโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังเกิดอาการกำเริบ โดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
   สำหรับผลระยะยาวจะทำให้การทำงานของปอดถดถอย อาจเกิดโรคถุงลมโป่งพองได้ แม้ว่าคุณจะไม่สูบบุหรี่ก็ตาม และเพิ่มโอกาสทำให้เกิดมะเร็งปอดได้

  วิธีป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนสามารถทำได้ คือ

  • ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ​ หลีกเลี่ยงการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง เช่น การเผาพื้นที่เพื่อเตรียมการทำเกษตรกรรม การเผาขยะ หรือวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น
  • ควบคุมกระบวนการก่อสร้างให้มีฝุ่นน้อยที่สุด
  • ออกกำลังกายในที่ร่ม หรือที่ที่ฝุ่นน้อย และไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกกำลังกาย
  • รับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยในป้องกันอันตรายที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 เช่น วิตามินซี ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันร่างกายลดปัญหาจากภูมิแพ้ต่อระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ หรือกรดไขมันโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบ ช่วยป้องกันความเสื่อมของร่างกายจากการได้รับฝุ่นละออง PM 2.5
  • ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรือที่โล่งแจ้ง แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยชนิดที่เรียกว่า “เอ็นเก้าห้า (N95)” โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคหัวใจเรื้อรัง เพราะสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ดี
   สำหรับวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง คือ หันด้านที่เป็นสีเขียวและเป็นมันออกด้านนอก ให้ส่วนที่มีแผ่นเสริมความแข็งแรงและช่วยในการเข้ารูปอยู่ด้านบนของจมูก สังเกตรอยพับของผ้าด้านหน้าต้องพับลง หากใส่ผิดรอยพับจะกักเก็บฝุ่นละอองในรอยพับ ทำให้หายใจลำบาก คล้องเชือกไว้กับหู โดยกดตรงส่วนเสริมความแข็งแรงให้แนบชิดกับสันจมูกมากที่สุด และดึงส่วนล่างมาปิดที่คาง ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน และไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งหน้ากากอนามัยมีหลายประเภทผู้ใช้ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม อาทิ หน้ากากอนามัยชนิด N95 , หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ 3 ชั้นหรือที่เรียกกันว่า (หน้ากากอนามัยทางการแพทย์) , หน้ากากอนามัยแบบผ้าฝ้าย ดังนั้นหากพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ มีสภาพอากาศไม่โปร่งใส ควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ หรือที่เรียกว่า “หน้ากากอนามัย N95” ก่อนออกจากอาคารทุกครั้ง และติดตามค่าฝุ่น PM 2.5 จากสื่อต่างๆ

  ซึ่งในเบื้องต้นเราสามารถช่วยกันแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 คือ การแก้ไขที่ต้นเหตุ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ๆเราทุกคนควรร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหา​ ด้วยการลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เท่านี้เราก็จะช่วยลดมลภาวะของฝุ่น​ สร้างสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม​ น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

  ขอบคุณแหล่งที่มา : honestdocs


  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม. ราชภัฏบุรีรัมย์

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม. ราชภัฏบุรีรัมย์

  วันนี้(17 ม.ค 2563) เวลา 9.00​ น. ณ. ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการและระบบการปฏิบัติงานของเมืองพัทยา แก่นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 97 คน นำโดย อ. สากล พรหมสถิตย์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในด้านของกระบวนการและระบบการปฏิบัติงานของเมืองพัทยา​ เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับความรู้ และประสบการณ์​ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


  วันนี้ (17 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พบปะทักทาย

  วันนี้ (17 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พบปะทักทายประชาชนที่เดินทางมาติดต่องานราชการ ด้านงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี และนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมพบปะประชาชนและพูดคุยรับทราบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบและระเบียบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150