• ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding Seminar) และการสัมภาษณ์ภาคเอกชน (Market Sounding Interview) โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา ภายใต้การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150