• ประกาศรับสมัคร เมืองพัทยา

  ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเมืองพัทยา

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเมืองพัทยา
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบข้อเขียน (ส่วนที่ ๑) ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเมืองพัทยา
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบข้อเขียน (ส่วนที่ ๑)

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเมืองพัทยา
  เรื่อง ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย/ทดสอบขับรถยนต์/ทดสอบขับเครื่องจักรกล/และทดสอบขับเรือยนต์

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเมืองพัทยา

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเมืองพัทยา เรื่องกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา(สังกัดสถานศึกษา)

  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำปีเมืองพัทยา
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยาสังกัดสถานศึกษาเมืองพัทยา และสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(กรณีเกษียณอายุราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150