• แนวทางการปฎิบัติ เข้า-ออก จุดคัดกรองในเขตเมืองพัทยา

  แนวทางการปฎิบัติ เข้า-ออก จุดคัดกรองในเขตเมืองพัทยา

  ดาวน์โหลด เอกสาร/ Document Downloads

  ให้อนุโลม ใช้ได้ 1.หนังสือรับรอง ที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ 2.บัตรรับรอง ที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ สามารถใช้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองได้

  แนวทางการปฏิบัติเข้า – ออก จุดคัดกรอง ในเขตเมืองพัทยา

  1.ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่เขตอำเภอบางละมุง (ทุกตำบล) สามารถเข้า ออก เมืองพัทยาได้โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองได้ทุกจุด

  2.สำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของ/ผู้บริหาร , พนักงาน , ลูกจ้าง หรือประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่เขตอำเภอบางละมุงแต่บัตรประจำตัวประชาชนอยู่นอกเขต ให้ปฏิบัติดังนี้

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง บุคคลเข้า – ออก เขตเมืองพัทยา เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ดังนี้
  (1.) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรพนักงาน
  (2.) หนังสือรับรอง บุคคลเข้า – ออก เขตเมืองพัทยา (ตัวจริง และ สำเนา 1 ฉบับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บหนังสือสำเนาไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งจะประทับตราเมืองพัทยาในฉบับจริงไว้แสดงตนในครั้งต่อไป)
  สอบถามรายละเอียด Pattaya Contact Center 1337

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150