• รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครแข่งขันกีฬาเปตองเมืองพัทยา ค
  อ่านเพิ่มเติม
  พัทยาพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
  อ่านเพิ่มเติม
  นายกเมืองพัทยาเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เยาวชนธรรมา
  อ่านเพิ่มเติม
  แจง 4 แผนอุโมงค์ใต้ดินยักษ์ดันส่งน้ำลงแหล่งน้ำใหญ่โดยรวดเร็ว
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาระดมหลายหน่วยงานสำคัญร่วมสานฝันกำจัดขยะค้างบนเกาะล
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาหารือร่วมภาคเอกชนจัดระเบียบร่มเตียง เพื่อสร้างภาพล
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาเตรียมเป็นเจ้าบ้านให้ต้อนรับกลุ่มสมาชิก บ.จีเอ็มไช
  อ่านเพิ่มเติม